Nr. 2

 

CONTENT

Author

Title

Page

ANDRIUŢĂ M.

Cu privire la alegerea plăcilor compactoare pentru lucrările de terasamente

11

NEDELCU D.
MĂNESCU T.

Numerical simulation of the stress and deformation zone on the cabin’s framework of a mobile equipment

15

ISPAS M.
MANOLE D.

Théorème d’unicité dans la théorie de la viscoélasticité linéaire avec microstructure en utilisant la transformation de Laplace

21

GHEORGHIŢĂ E.
MACIUGA A.

RADU R.

PÎNTEA V.
STRATAN I.

Luminescenţa compuşilor ternari de tipul AII B2III c4VI la nivel înalt de excitare

24

MUSTEAŢĂ Gr.
GHERCIU L.

BÎŞCA V.
CIBOTARU O.

Evidenţierea rolului agenţilor de extracţie la producerea vinurilor roşii şi roze

27

CRACIUN Al.
CRACIUN Sv.

DUCA Gh.

MORARU V.
SAJIN T.

Development of multipurpose plastic lubricants and study of their rheologic and tribologic properties

31

КОСОВ В.
СТОЙЧЕВ П.

ПЛЕШКА Е.

КОСОВА Т.

ТРОТТ Э.

ПЛЕШКО П.
БУНЕСКУ М.

О возможности взаимного превращения различных форм энергии с использованием воды в качестве энергопреобразователя

36

LUPAN O.

Designing nanoarchitectures for hydrogen gas sensor applications and device nanofabrication

42

BALANUŢĂ A.
PALAMARCIUC L.
SCLIFOS A.

Obţinerea maceratelor hidro – alcoolice obţinute din materie primă vegetală locală

46

HANGANU L. C.
VILCU C.
TUDOSE-SANDU-VILLE Fl.

Deflection of cylindrical covering of breaker drums

50

MAREŞ Gh.

Contrbuţii referitoare la depuneri PVD utilizând pulverizarea magnetron

53

BOGOEV V.

Automatizarea alcătuirii desenelor tehnice

57

SOBOR I.

Potenţialul energetic eolian al Republicii Moldova: modele, estimări, măsurări şi validări

59

SCLIFOS A.

Elaborarea tehnologiei preparării băuturilor alcoolice tari în baza materiei prime specifice pentru Republica Moldova

67

ŢÂRA Gr.
DAMIAN D.

The role of the algebraic structures in computers’ design

70

Viorelia LUNGU
DUMITRESCU M.

Results regarding numerical modelling and simulation of a fermentation process

72

DOROGAN A.

Elaboration of the microchip concept with 3D movement for laser diode – optic fiber coupling

76

BUTNARU R.
BERTEA A.
BERTEA A. P.

Studiul adaosului de glucoza asupra eficacitatii procesului de vopsire a linii la temperatura scazută

82

TARANENCO A.

Determinarea stărilor limită ale grinzilor infinite pe mediu elastic

84

SUDACEVSCHI V.

Proiectarea sistemelor de control în baza reţelelor Petri

88

BAIESU R.

Instrumentele juridice ale transferului de tehnologie în comerţul internaţional

93

BUCUR S.

Aspecte generale privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice

100

STECLARU D.

Analza situaţiei economice în sectorul de cultivare a grâului

103

STRATAN A.

Mecanisme de gestionare a producţiei animaliere: aspect metodologic

109

CREŢU I.

Modelul de integrare pe verticală pentru complexul agroalimentar din Republica Moldova

111

GALUPA D.
SVERDLIC V.

Problemele şi perspectivele sectorului forestier autohton

115

UNGUREANU L.

Vocabulare tehnico-ştiinţifice sau vocabulare specializate?

117

CUHAL R.

Posibilitatea utilizării diferitor metode la calculul inflaţiei de bază în Republica Moldova

119

Recent Submissions

View more