IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017)

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017)

 

Recent Submissions

 • NICOLAESCU, Maria-Marcela; BUREŢ, Elena; COEV, Ghenadie (Tehnica UTM, 2014)
  În Republica Moldova se observă tendinţa de creştere a şeptelului de capre şi oi. Cu părere de rău, în ţara noastră laptele de capră şi laptele de oaie nu este utilizat la nivel industrial, iar pe piaţa Moldovei nu există ...
 • TĂRÎȚĂ, Vasile; COVALI, Trofim (Tehnica UTM, 2014)
  La condiţionarea strugurilor de masă soiul Chasselas d’ore pentru comercializare se formează refuzuri din care se obţine suc. S-a cercetat procesul de limpezire al sucului de struguri cu bentonitele Bentovin (România) şi ...
 • ȘTIRBAN, Ecaterina; CALMÂŞ, Valentina (Tehnica UTM, 2014)
  Actualmente producția mondială de migdale este întodeauna în creștere datorită valorii alimentare bogate pe care le au aceste nuci. În Republica Moldova creșterea migdalului a început în anul 2006 cauza fiind cererea pe ...
 • BADIU, Ana; CALMÂŞ, Valentina (Tehnica UTM, 2014)
  Oul reprezintă un aliment deosebit de valoros pentru hrana omului datorita bogaţiei lui în factori nutritivi indispensabili organismului. În topul ţărilor producătoare de ouă se situeaza China,care produc în jur de 160 ...
 • BULGARU, Viorica (Tehnica UTM, 2014)
  Gelurile de amidon au o structură tridimensională, constituită în mare parte din macromolecule de amiloză și mai puțin de amilopectina. Proprietățile vîscoelastice ale gelurilor pot fi apreciate după curba de fluaj și ...
 • SIMINIUC, Rodica (Tehnica UTM, 2014)
  În lucrare sunt relatate rezultatele experimentale ale analizei granulometrice a făinii de soriz: dimensiunile minime și maxime ale particulelor materialului, distribuţia după dimensiuni a măcinişului care iese de la valţul ...
 • ŞTEFÎRŢA, Irina; COEV, Ghenadii; GUDIMA, Angela (Tehnica UTM, 2014)
  În lucrare sînt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind acţiunea mixului de acid lactic şi lactat de sodiu - 2%; lactatul de sodiu - 4% aplicate prin stropire şi tratarea ulterioară cu raze UV asupra ...
 • CÎNIŢA, Natalia; SANDULACHI, Luiza (Tehnica UTM, 2014)
  Acest articol prezintă un studiu bibliografic vizavi de activitatea enzimatică a uleiurilor vegetale. Sunt indicaţi factorii ce atestă calitatea şi stabilitatea uleiurilor. Sunt caracterizate unele tulpini microbiene ce ...
 • SANDU, Stela (Tehnica UTM, 2014)
  In today's cooking, rice represents a stuff nobody can leave it aside. 350 million tones of rice are produced annually, however only 4 % of production is exported worldwide. For the last 30 years, aggregate rise consumption ...
 • MIJA, Nina; CURACIOV, Vadim; CARABULEA, Boris (Tehnica UTM, 2014)
  Lucrarea este dedicată procesului de extragere şi utilizare a lizozimei din albuş de ou – proteină cu proprietăţi antibiotice. La extragere se folosesc soluţii de sare şi acizi cu diferite concentraţii pentru a asigura ...
 • CARABULEA, Boris; MOTRIUC, Svetlana; CARABULEA, Vera (Tehnica UTM, 2014)
  În lucrare este descris procesul tehnologic de obţinere a fazei solide de la prelucrarea sfeclei roşii. În faza solidă este determinată concentraţia de betaină. Pe parcursul procesului tehnologic este dirijată cantitatea ...
 • CARABULEA, Boris; MOTRIUC, Svetlana; CARABULEA, Vera (Tehnica UTM, 2014)
  În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind extragerea colorantului de betaină din sfecla roşie cu utilizarea enzimelor cu acţiune celolitică şi amilolitică. Sunt prezentate date privind pierderile ...
 • CARABULEA, Boris; MOTRIUC, Svetlana (Tehnica UTM, 2014)
  Articolul prezintă o lucrare de sinteză privind extragerea coloranţilor naturali din materii prime vegetale, tipurile de solvenţi utilizaţi la extragerea coloranţilor alimentari din materie primă vegetală. Se aduc regimuri ...
 • RADU, Oxana; MIJA, Nina (Tehnica UTM, 2014)
  Interesul sporit faţă de ingredienţii naturali a direcţionat fluxul cercetărilor spre metodele de extragere şi de standardizare a preparatelor de lecitină. De asemenea, cunoaşterea cantităţii de lecitină în gălbenuşul de ...
 • TÎRSÎNĂ, Marina; MIGALATIEV, Olga; JENAC, Ana; CARAGIA, Vavil (Tehnica UTM, 2014)
  Activitatea antioxidantă totală în mostrele de CO2-extracte a fost evaluată prin metoda spectrofotometrică indirectă DPPH şi a doua metodă cu utilizarea radicalului ABTS. Ambele metode au demonstrat că CO2-extractul din ...
 • BULGARU, Viorica (Tehnica UTM, 2014)
  Determinarea higroscopicităţii s-a realizat prin determinarea capacităţii de adsorbţie a apei a amidonului de soriz, porumb și cartofi. Toate curbele sînt sigmoidale, de tipul II și sunt caracteristice pentru adsorbţia în ...
 • FULGA, Ludmila; MOLODOI, Elena; USATÎI, Agafia; CHIRIȚA, Elena; EFREMOVA, Nadejda; CHISELIȚA, Natalia; BORISOVA, Tamara (Tehnica UTM, 2014)
  Studiul cuprinde o analiză amplă și minuţioasă a publicaţiilor știinţifice de ultimă oră la tema de cercetare şi reflectă valoarea biotehnologică a levurilor genului Saccharomyces ca producenţi specializaţi în biosinteza ...
 • GUSINA, Liudmila; DRAGANCEA, Diana; BULHAC, Ion; VEREJAN, Ana (Tehnica UTM, 2014)
  Ligandul o-vanilinizonicotinoilhidrazona este obţinut în laborator după metoda descrisă în literatură [1-2], cu scopul de a fi utilizat în calitate de ligand organic la obţinerea noilor compuşi coordinativi ai metalelor ...
 • COVACI, Ecaterina (Tehnica UTM, 2014)
  Instabilitatea cristalină determinate de excesul sărurilor tartrice este frecvent întîlnită la vinurile tinere, sub forma cristalelor lamelare alb-cenuşiu la fundul vasului. Scop al studiului este prevenirea tulburărilor ...
 • БОГДАН, Нина; НЕКРЫЛОВА, Людмила; КОЕВ, Геннадий (Tehnica UTM, 2014)
  получение продуктов функционального назначения позволяет создать новое направление в пищевой индустрии, расширяющее продуктовый рынок и выводящее производство на новый уровень. ферментированная сыворотка является прекрасной ...

View more