Nr. 2

 

CONTENT

Author

Title

Page

BOSTAN I.
DULGHERU V.

Patru decenii de creativitate la Universitatea Tehnică a Moldovei

11

ARION V.
APREUTESII V.

Modelul analitic al cheltuielilor şi veniturilor totale pentru instalaţiile de cogenerare

13

MIRONOV B.

The general solution of problem on interaction between wave and stream in the undular frames

17

MARINA V.

Relaţia între structura şi proprietăţi: procese reversibile

23

LUPAŞCO A.
DICUSAR G.

LUPU O.
MOŞANU A.

Aspecte tehnologice ale uscarii convective a fructelor de cais

29

CONSTANTINOV B.

Modele numerice ale fenomenelor fizice induse de câmpul electrostatic pe suprafaţa liberă a modulelor lichid vâscos-sticlă calcogenidă

32

ŞIŞIANU T.
ŞIŞIANU S.
LUPAN O.

Tehnologie cu procesarea fototermică rapidă pentru senzori de gaze în baza semiconductorilor oxizi

36

CSATLOS C.
BIRCA A.

La conservation des qualites structurelles du sol en utilisant des systemes mecaniques avec effet negatif minimum

43

MORARU V.
CRĂCIUN A.
STOICEV P.

Rezistenţa la uzură şi proprietăţile de antifricţiune ale materialelor pulverulente tehnologice de lubrifiere în baza caprolactamei

47

ALBU I.

Dezvoltarea pieţei imobilului locativ în mun. Chişinău

55

BOSTAN I.
IONESCU F.

DULGHERU V.
SOCHIREANU A.

Analiza cinetostatică a transmisiei precesionale pe modele dinamice simulate la calculator

59

JIMAN V.
GEAMĂN V.
GEAMĂN L.

Hip of ceramics - new engineering applications

62

CUHAL R.
CUHAL V.

Obiectivele politicii monetare ale băncilor centrale

66

CREŢU M.
FILIPESCU E.
IROVAN M.

Criterii de dimensionare a produselor confecţionate din tricoturi cu extensibilitate biaxială

72

TUTUNARU I.
MITU S.

Analiza comparativă privind procesul de accelerare a dezvoltării

76

DABIJA A.

Analiza valorii – metodă efectivă de reducere a costului producţiei industriei de confecţii

80

TOCA A.
STRONCEA A.

RUŞICA I.
REUŢA V.

Compensarea erorilor la prelucrarea mecanică

84

LUPAŞCO A.
DICUSAR G.

LUPU O.
MOŞANU A.

Schimbarea proprietăţilor calitative ale fructelor de caise la uscare convectivă

90

RUSU B.
NAGÂŢ Gh.
CREŢU Gh.

Perceived and expected quality of services – Moldcom case study

93

DULGHERU Valeriu

Sergiu Rădăuţan - membru titular al Academiei de ştiinţe a Republicii Moldova, primul rector al Institutului Politehnic din Chişinău

97

DULGHERU Valeriu

Invenţiile U.T.M. şi istoria lor

98

Recent Submissions