Colecția Bibliotecii Tehnico-științifice UTM: Recent submissions

 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Sub acest generic în perioada 22-27 aprilie 2013 Biblioteca tehnico-ştiinţifică a UTM (director – dna Zinaida Stratan) a organizat o suită de activităţi vibrante pentru suflet şi creier vizând Măria Sa Cartea.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Biblioteca Universităţii Tehnice este o instituţie info-documentară cu profil tehnic, care include cca 1 mln. de documente, inclusiv cărţi – 740 mii, periodice – 1526 titluri. Anual colecţiile bibliotecii se completează ...
 • NASTAS, Valentina (Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2016)
  There are a number of ways in which DSpace can be configured and/or customized. This article describes informational structures of objects and how DSpace uses Handles of assigning globally unique identifiers to objects. ...
 • STRATAN, Zinaida; GHENGHEA, Georgeta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În săptămâna 5-11 mai 2014, în cadrul campaniei universitare „Anul European la UTM: participă şi tu!” şi cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, la Universitatea Tehnică au fost organizate diverse activităţi ştiinţifice, ...
 • STRATAN, Zinaida; GHENGHEA, Georgeta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Întreaga activitate a universității este orientată spre formarea personalităţii studentului. Biblioteca universitară este parte integrantă a procesului instructiv-educativ şi de cercetare. Ea însoţeşte şi influenţează ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  În data de 24 septembrie 2015 Biblioteca tehnico-ştiinţifică a UTM a organizat în parcul-muzeu al tehnicii în aer liber din campusul universitar Râșcani un eveniment cultural inedit pentru împătimiții de „cetitul cărților” ...
 • STRATAN, Zinaida (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  [Elena Plăcintă] s-a născut la 26 mai 1955 în com. Vărzăreşti, jud. Ungheni. Activează în cadrul Bibliotecii tehnico-știinţifice a UTM de peste 35 de ani. Deține gradul superior de calificare acordat personalului de ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Ce inovați în materie de organizare a activității bibliotecii universitare a elaborat și implementează Universitatea din Bergen, Norvegia și în ce măsură acestea ar putea să aducă un suflu nou în activitatea bibliotecilor ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Biblioteca tehnico-ştiinţifică este o componentă indispensabilă proceselor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie a UTM. Colecţiile bibliotecii includ peste 1 mln. u.m., inclusiv cărţi – 708 mii, periodice – 850 ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2017)
  Biblioteca tehnico-ştiinţifică este o componentă indispensabilă proceselor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie a UTM. Colecţiile bibliotecii includ peste 1 mln. u.m., inclusiv cărţi – 708 mii, periodice – 850 ...
 • Unknown author (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Într-o singură noapte din an bibliotecile prind viață, își deschid ușile pentru vizitatori și îi așteaptă cu activități educative și cultu­rale. Pe 29 septembrie Bi­blioteca tehnico-științifică a UTM a organizat cea de-a ...
 • STRATAN, Zinaida; ZAVTUR, Natalia (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2016)
  Cultura informației (CI) este un concept discutat mai bine de un deceniu în teoria și practica de știința informării și biblioteconomie, dar care, în timp, nu a diminuat din importanță. Pe plan general, CI se definește ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Biblioteca tehnico-ştiinţifică este o componentă indispensabilă proceselor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie a UTM. Colecţiile bibliotecii includ peste 1 mln. u.m., inclusiv cărţi - 708 mii, periodice - 850 ...
 • ZAVTUR, Natalia (Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2018)
  The communication supports the necessity to systematically assess of the information culture training impact in the university library. This is important in elucidating the library's contribution to the creation of the ...
 • ZAVTUR, Natalia (Universitatea de Stat din Moldova, 2016)
  Începând cu a doua jumătate a anilor `90, dezvoltarea profesională a specialiștilor de bibliotecă în Republica Moldova, ca formă și conținut, s-a îmbunătățit sensibil. Prin instituționalizarea formării profesionale continue, ...
 • NASTAS, Valentina (Tehnica UTM, 2013)
  Actualmente, nevoia de schimbare şi inovare se resimte atât la nivel mondial, cât şi la nivel naţional. Această necesitate de schimbare s-a accelerat ca urmare a dezvoltării domeniului Tehnologia Informaţiei şi Comunicării. ...
 • GHENGHEA, Georgeta; ZAVTUR, Natalia (Tehnica UTM, 2013)
  Comunicarea reflectă opiniile angajaţilor bibliotecii cu privire la factorul de gender vizavi de confortul/disconfortul practicării unei profesii feminine. Este atinsă problema feministă. Se atrage atenţie asupra nivelului ...
 • SUMAN, Tatiana; SÎRBU, Lilia (Tehnica UTM, 2013)
  Prezenta lucrare conţine o analiză a activităţii expoziţionale a Serviciului "Colecţia Literatura Ştiinţifică” a Bibliotecii UTM. Expoziţia de publicaţii este o formă efectivă de promovare şi o cale de publicitate a ...
 • ŢURCAN, Elena; POPOV, Lilia (Tehnica UTM, 2013)
  Îmbunătăţirea accesului la informaţie al utilizatorilor este unul din principalele obiective ale bibliotecii universitare. Pentru satisfacerea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor au fost create servicii de ...
 • ADAŞAN, Elena; TOMA, Valentina (Tehnica UTM, 2013)
  Evoluţia şi dezvoltarea noilor tehnologii de informare şi comunicare şi ponderea pe care o deţine Internetul în societatea contemporană, condiţionează, oarecum, existenţa de mai departe a profesiei de bibliotecar. În ...

Search DSpace


Browse

My Account