IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Colecția Bibliotecii Tehnico-științifice UTM by Title

Browsing Colecția Bibliotecii Tehnico-științifice UTM by Title

Sort by: Order: Results:

 • GHENGHEA, Georgeta; ZAVTUR, Natalia (Tehnica UTM, 2013)
  Comunicarea reflectă opiniile angajaţilor bibliotecii cu privire la factorul de gender vizavi de confortul/disconfortul practicării unei profesii feminine. Este atinsă problema feministă. Se atrage atenţie asupra nivelului ...
 • DULGHERU, Valeriu; PLACINTĂ, Elena; RUSU, Ana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Academicianul Ion Bostan este un exponent remarcabil al elitei ştiinţifice din Republica Moldova şi nu numai. Despre dumnealui se spune, pe bună dreptate, că ar fi un savant sută la sută european, în sensul că, datorită ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  În cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis – Open Access (21-27 octombrie 2013), pe 23 octombrie, în campusul „Râşcani” al UTM a avut loc o conferinţă-seminar în scopul promovării Accesului Deschis la informaţia ...
 • EFROS, Maria; FILIOGLO, Tamara; ŞCHIOPU, Viorica (Tehnica UTM, 2013)
  Reieşind din cerinţele sporite ale utilizatorilor, care impun bibliotecii noi forme de servire, în comunicarea dată este prezentată concepţia unei săli de lectură moderne cu acces liber la raft vizavi de: formele şi metodele ...
 • ADAŞAN, Elena; TOMA, Valentina (Tehnica UTM, 2013)
  Evoluţia şi dezvoltarea noilor tehnologii de informare şi comunicare şi ponderea pe care o deţine Internetul în societatea contemporană, condiţionează, oarecum, existenţa de mai departe a profesiei de bibliotecar. În ...
 • STRATAN, Zinaida; GHENGHEA, Georgeta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În săptămâna 5-11 mai 2014, în cadrul campaniei universitare „Anul European la UTM: participă şi tu!” şi cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei, la Universitatea Tehnică au fost organizate diverse activităţi ştiinţifice, ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  A avut o inspiraţie foarte fericită dna Elena Plăcintă, bibliotecar principal la Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a UTM, atunci când la 11 iunie 2013 a invitat-o la o întâlnire de suflet pe dna Antonina Rusu, cercetător ...
 • SUMAN, Tatiana; MOŞNEGUŢU, Olga (Tehnica UTM, 2015)
  Serviciul „Colecţia Literatura știinţifică” este o subdiviziune importantă a Bibliotecii Tehnico-știinţifice a Universității Tehnice din Moldova (BTȘ UTM), având obiectivul principal – asigurarea informaţională a procesului ...
 • DOBRIOGLO, Elena; STRATULAT, Elena (Tehnica UTM, 2013)
  Cultura informaţiei este un atribut indispensabil specialistului modern, or instruirea informaţională trebuie să devină o sarcină majoră a procesului educativ universitar. Parteneriatul bibliotecă-catedra reprezintă o cale ...
 • ZAVTUR, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Prezentul studiu, ce vizează descrierea dezvoltării Bibliotecii Tehnico-științifice a Universității Tehnice din Moldova pe parcursul existenței sale – 50 de ani, are o motivație argumentată. La anumite etape apare nevoia ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Drumul spre cunoaştere al studentului trece neapărat prin Bibliotecă. Aici el se informează, învaţă, comunică, lecturează ceva pentru suflet.
 • STRATAN, Zinaida (Tehnica UTM, 2015)
  Este prezentată evoluția BTŞ a UTM pe parcursul a 50 de ani de existență. Sunt evidențiate perioadele de dezvoltare, descrise fapte și evenimente, explicate motivele. Materia de cunoștințe vizează principalele domenii de ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Biblioteca tehnico-ştiinţifică este o componentă indispensabilă proceselor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie a UTM. Colecţiile bibliotecii includ peste 1 mln. u.m., inclusiv cărţi - 708 mii, periodice - 850 ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Biblioteca Universităţii Tehnice este o instituţie info-documentară cu profil tehnic, care include cca 1 mln. de documente, inclusiv cărţi – 740 mii, periodice – 1526 titluri. Anual colecţiile bibliotecii se completează ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Biblioteca tehnico-ştiinţifică este o componentă indispensabilă proceselor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie a UTM. Colecţiile bibliotecii includ peste 1 mln. u.m., inclusiv cărţi – 708 mii, periodice – 850 ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnica a Moldovei, 2017)
  Biblioteca tehnico-ştiinţifică este o componentă indispensabilă proceselor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi educaţie a UTM. Colecţiile bibliotecii includ peste 1 mln. u.m., inclusiv cărţi – 708 mii, periodice – 850 ...
 • STRATAN, Zinaida; GHENGHEA, Georgeta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Întreaga activitate a universității este orientată spre formarea personalităţii studentului. Biblioteca universitară este parte integrantă a procesului instructiv-educativ şi de cercetare. Ea însoţeşte şi influenţează ...
 • LEVCENCO, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Succesele obţinute de către studenţii Filierei francofone ,,Technologies Alimentaires” se datorează inclusiv prestigiosului tezaur al bibliotecii tehnico-ştiinţifice a Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Biblioteca Universităţii Tehnice este o instituţie info-documentară cu profil tehnic, care include 1 mil. 212 mii de documente, inclusiv cărţi – 730 mii, periodice – 1915 titluri. Anual, colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc ...

Search DSpace


Browse

My Account