IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii by Title

Browsing Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • BEJAN, N.; NEMERENCO, L.; ANDRONIC, S.; MAŞNIC, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Ghidul de laborator la disciplina „Tehnici de comutaţie” este adresat studenţilor UTM, profilul de studiu 525 – „Electronică şi comunicaţii, specialitatea „Teleradiocomunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Ghidul conţine ...
 • BALIȚCHI, Mihaela; POCHIN, Margareta (Tehnica UTM, 2016)
  Motivaţia învăţării reprezintă fundamentul energetic dinamizator şi direcţional al întregului proces de învăţare. Ea este vitală pentru eficienţa învăţării, motivaţia reprezentînd motorul întregului nostru comportament, ...
 • PARFENTIEV, Boris (Tehnica UTM, 2018)
  Radio and TV, thanks to the new information technologies, has seen a continuous development. The image, sound and audio-visual transmission are optimized. Another determining factor is the content quality, which depends, ...
 • RUSU, Igor; PADURE, Dmitrii; AVRAM, Ion (Tehnica UTM, 2012)
  În prezenta lucrarea se propune prezentarea generală a telefoniei mobile 4G. Se oferă principalele avantaje ale tehnologiei faţă de celelalte tehnologii. Se prezintă arhitectura tehnologiei LTE.
 • PARVAN, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Cursul „Televiziune” este adresat în primul rând studenţilor facultăţii “Radioelectronică şi Telecomunicaţii”, dar poate fi util şi altor studenţi de la alte specialităţi. Cursul de „Televiziune” reflectă starea lucrurilor ...
 • SOROCHIN, Gherman; LABUNEŢ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2005)
  Îndrumarul conţine noţiuni teoretice, lista întrebărilor de control necesare pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de laborator, bibliografie. Este destinat studenţilor anului III-V, specialitatea 2102, Sisteme ...
 • SANDULEAC, Ionel; BALMUS, Ion; CASIAN, Anatolie (Tehnica UTM, 2018)
  The temperature dependences of the electrical conductivity and thermopower of the p-type tetrathiotetracene– iodide, TTT2I3 quasi-one-dimensional organic crystals are modeled in order to determine the optimal parameters ...
 • DOROGAN, A.; DOROGAN, V.; MEREUTA, A.; SYRBU, A.; SYRBU, N.; VIERU, T.; URSAKI, V.; ZALAMAI, V. (Technical University of Moldova, 2012)
  Transitions hh,lh1-e1(1s), hh1,lh1-e2(1s), hh2,lh2 -e2(1s), hh3,lh3,-e3(1s) and the particularities conditioned by quantum dots (QD) produced on the boundaries of nanolayers and buffer layer had been revealed in reflection ...
 • PULBERE, Veronica (Tehnica UTM, 2012)
  Radiocommunications is a major part of telecommunications. In given article are prezented the Radiocommunications industry development trends, their place in the telecommunications industry and their importance for ...
 • SANDUŢA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Prezenta lucrare cuprinde noţiunile fundamentale ale teoriei evaluării bunurilor imobile, cadrul legislativ al evaluării bunurilor imobile, drepturile patrimoniale asupra bunurilor imobile, scopurile evaluării și principalele ...
 • MIHALACHI, Svetlana (Tehnica UTM, 2012)
  Today, decision making is more difficult. The need for decision-making speed has increased and there is more distortion of information. On the positive side, there is a greater emphasis on fact-based decision making. A ...
 • NAZAROI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Lucrarea de faţă include prima parte a cursului Teoria teletraficului şi este divizată în două compartimente. În primulcompartiment sînt analizateprincipalele modele matematice ale proceselor de sosire în sistemele de ...
 • NAZAROI, Ion; BEJAN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Ghidul de laborator la disciplina Teoria teletraficului este destinat studenţilor UTM, profilul Electronică şi comunicaţii, specialităţile 0714.1. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, 0714.2. Reţele şi software de ...
 • CHIȚUL, I.; BEJAN, N.; ANDRONIC, S.; NISTIRIUC, P.; NICOLAEV, P. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Notele de curs la disciplina Teoria transmisiunii informației sunt adresate studenților Facultății Electronică și Telecomunicații, programele de studiu 0714.1 TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE TELECOMUNICAȚII, 0714.2 REȚELE ...
 • NICOLAEV, P.; BEJAN, N. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Indicaţiile de laborator la disciplina Teoria transmisiunii Informaţiei sunt destinate studenţilor UTM, profilul 525. Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradiocomunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Indicaţiile ...
 • JDANOV, V.; PUŞNEAC, Iu.; POCOTILENCO, V.; CAPCANARI, I. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Ghidul prezent include partea teoretică, întrebări de control privind pregătirea şi susţinerea lucrărilor de laborator, bibliografia recomandată. Este recomandat studenţilor anului II, specialitatea 525.1 Electronica pentru ...
 • NICOLAEV, P.; ANDRONIC, S.; BEJAN, N.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Indicaţiile de laborator la disciplina Teoria transmisiunii informaţiei se adresează studenţilor UTM, profilul 525. Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradiocomunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Indicaţiile ...
 • NICOLAEV, P.; ANDRONIC, S.; BEJAN, N.; NEMERENCO, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Indicaţiile de laborator la disciplina Teoria transmisiunii informaţiei se adresează studenţilor UTM, profilul 525. Electronică şi comunicaţii, specialitatea Teleradiocomunicaţii, cu ambele forme de învăţământ. Indicaţiile ...
 • CHIŢUL, I.; BEJAN, N.; ANDRONIC, S. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Notele de curs la disciplina „Teoria transmisiunii informaţiei” se adresează studenţilor Facultăţii Inginerie şi Management în Electronică şi Management în Telecomunicaţii, domeniul de formare profesională 525 Electronică ...
 • CHIŢUL, I.; BEJAN, N.; ANDRONIC, S.; NISTIRIUC, P.; NICOLAEV, P. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Notele de curs la disciplina „Teoria transmisiunii informaţiei” sunt adresate studenţilor Facultăţii Inginerie şi Management în Electronică şi Management în Telecomunicaţii, domeniul de formare profesională 525 Electronică ...

Search DSpace


Browse

My Account