Show simple item record

dc.contributor.author BĂJENESCU, Titu-Marius I.
dc.date.accessioned 2019-05-07T11:17:13Z
dc.date.available 2019-05-07T11:17:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation BĂJENESCU, Titu-Marius I. MEMS manufacturing and reliability. In: Journal of Engineering Science. 2019, vol. 26(1), pp. 65-82. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/2413
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.2640042
dc.description.abstract Today flexibility means to produce reasonably priced customized products of high quality that can be quickly delivered to customers. The article analyses issues related to physic, able to generating defects, affecting the reliability limits for MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). The MEMS industry is currently at a much more vulnerable position than it appears, regardless of how wonderful its future may look like. A full understanding of the physics and statistics of the defect generation is required to investigate the ultimate reliability limitations for nanodevices. Biggest challenge: cost effective, high volume production. en_US
dc.description.abstract Flexibilitatea actuală a mărfurilor înseamnă a fabrica produse la preţuri rezonabile, de înaltă calitate, care pot fi livrate rapid clienţilor. Sistemele microelectromecanice (MEMS) constau din elemente mecanice, senzori, dispozitive de acţionare și dispozitive electrice și electronice pe un substrat comun de siliciu. Senzorii din MEMS colectează informaţii din mediul prin măsurarea fenomenelor mecanice, termice, biologice, chimice, optice și magnetice. În articol sunt analizate probleme legate de fizica și a statistica generării defectelor pentru a investiga limitele finale de fiabilitate pentru nanodispozitive. Industria MEMS este prezentă într-o poziţie mult mai vulnerabilă decât pare, indiferent de cât de minunat ar putea să arate viitorul ei. Extinderea cunoștinţelor despre fizica eșecului va permite îmbunătăţirea fiabilităţii acestora și dezvoltarea metodelorde testare accelerate. Cea mai mare provocare o constituie producţia eficientă din punct de vedere al costurilor. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject MEMS en_US
dc.subject Micro-Electro-Mechanical Systems en_US
dc.subject nanodevices en_US
dc.subject sisteme microelectromecanice en_US
dc.subject nanodispozitive en_US
dc.title MEMS manufacturing and reliability en_US
dc.title.alternative Manufactura şi fiabilitatea sistemelor microelectromecanice (MEMS) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account