IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

The consequences of the omission of the property rights study in the real estate assessment process

Show simple item record

dc.contributor.author ALBU, Svetlana
dc.date.accessioned 2019-05-02T12:48:40Z
dc.date.available 2019-05-02T12:48:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ALBU, Svetlana. The consequences of the omission of the property rights study in the real estate assessment process. In: Journal of Engineering Science. 2018, vol. 25(4), pp. 57-66. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/2389
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.2576740
dc.description.abstract The article focuses on property valuation. It examines the value, its qualitative and quantitative aspects through the static and dynamic prism; the essence of value and the factors of impact, behavioral aspects over time. The development of the evaluation in recent years has highlighted two directions: the financial and economic assessment centered on evaluation theory and the evaluation of financial investments, focused on evaluation theory. Property valuation takes place through the interference of economic, technical and legal sciences. In recent years, international valuation practice has changed its vision of the subject of evaluation; the focus has been shifted from "real estate" to "property rights". The value of the property depends directly on the real estate property rights, along with the existing tasks. In the process of estimating value, neglecting the survey or superficial examination of real estate has serious consequences for both the owner of the good and the user of the valuation report as well as directly for value. In the article, this situation is exemplified using the case study method. en_US
dc.description.abstract Articolul se axează pe evaluarea proprietății. Este examinată valoarea, aspectele sale calitative și cantitative prin prisma statică și dinamică; esența valorii și factorii de impact, aspectele comportamentale în timp. Dezvoltarea evaluării în ultimii ani a subliniat două direcții: evaluarea financiară și economică centrată pe teoria evaluării și evaluarea investițiilor financiare, axată pe teoria evaluării. Evaluarea proprietății are loc prin interferența științelor economice, tehnice și juridice. În ultimii ani, practica internațională de evaluare și-a schimbat viziunea asupra subiectului evaluării; accentul a fost mutat de la "imobiliar" la "drepturi de proprietate". Valoarea bunului depinde în mod direct de drepturile de proprietate imobiliară, împreună cu sarcinile existente. În procesul de estimare a valorii, neglijarea studiului sau examinarea superficială a intereselor imobiliare are consecințe grave atât pentru proprietarul bunului cât și pentru utilizatorul raportului de evaluare, precum și, în mod direct, pentru valoare. In articol această situație este exemplificată folosind metoda studiului de caz. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject real estate valuation en_US
dc.subject evaluarea imobiliului en_US
dc.title The consequences of the omission of the property rights study in the real estate assessment process en_US
dc.title.alternative Consecinţele omologării studiului drepturilor de proprietate în procesul de evaluare imobiliară en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account