IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the river Prut

Show simple item record

dc.contributor.author MARIAN, Grigore
dc.contributor.author GELU, Ianuș
dc.contributor.author GUDÎMA, Andrei
dc.contributor.author NAZAR, Boris
dc.contributor.author ISTRATE, Bogdan
dc.contributor.author BANARI, Alexandru
dc.contributor.author PAVLENCO, Andrei
dc.contributor.author DARADUDA, Nicolae
dc.date.accessioned 2023-01-18T09:21:21Z
dc.date.available 2023-01-18T09:21:21Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation MARIAN, Grigore, GELU, Ianuș, GUDÎMA, Andrei et al. Calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the river Prut. In: Journal of Engineering Science. 2022, vol. 29, nr. 4, pp. 126-137. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(4).10
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/22018
dc.description.abstract The production of pellets has recently experienced a sudden upward trend worldwide, including the Republic of Moldova and Romania, especially due to the energy crisis caused by the war in Ukraine and rapid depletion of fossil energy sources. The widespread use of pellets has several reasons: it is an eco-friendly fuel, it allows the automation of the combustion process, and it can be easily produced in any region that has enough raw materials. The calorific value of pellets is the main characteristic feature that determines their price and is used in combustion engineering to find out the thermal efficiency of combustion plants. This paper synthesizes the results regarding the calorific value of the pellets produced from different types of plant biomass specific to the Republic of Moldova and the counties adjacent to the river Prut in Romania. The research has been carried out within the Solid Biofuels Laboratory, SAUM using standard methods of testing densified solid biofuels. The experimental results obtained in this study showed that the pellets produced from arboriculture residues, residues generated from vine pruning, table varieties, as well as those produced from sunflower seed husk have a calorific value equal to or greater than 16.5 MJ/kg, i.e., they meet ENPlus 3 requirements. en_US
dc.description.abstract Producerea de peleți în lume, inclusiv în Republica Moldova și în România cunoaște un trend brusc ascendent în ultimii ani, în special în condițiile crizei energetice cauzate de războiul din Ucraina și epuizarea galopantă a surselor fosile de energie. Folosirea pe larg al peleților are mai multe motivații dintre care faptul că este un combustibil non ofensiv mediului, permite automatizarea procesului de combustie, este accesibil pentru producere în orișice zonă unde există suficientă materie primă. Valoarea calorifică a peleților este principala caracteristică care determină prețul peleților și care este folosită în ingineria arderii pentru stabilirea randamentului termic al instalațiilor de combustie. Această lucrare prezintă o sinteză a rezultatelor referitoare la valoarea calorifică a peleților produși din diferite tipuri de biomasă vegetală specifică Republicii Moldova și județelor adiacente râului Prut din România. Cercetările au fost efectuate în cadrul Laboratorului de Biocombustibili Solizi, UASM cu folosirea metodelor standarde de testare a biocombustibililor solizi densificați. Rezultatele experimentale obținute în acest studiu au arătat că peleții produse din reziduuri de arboricultură, reziduuri generate de tăierea viței-de-vie, soiuri de masă, precum și cele produse din coajă de semințe de floarea soarelui au o putere calorică egală sau mai mare de 16,5 MJ/kg, adică îndeplinesc cerințele ENPlus 3. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Engineering Science;2022, V. 29, N. 4
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject wood pellets en_US
dc.subject agricultural residues en_US
dc.subject energy crops en_US
dc.subject biomass conditioning en_US
dc.subject combustion en_US
dc.subject peleți de lemn en_US
dc.subject biomasă en_US
dc.subject reziduuri agricole en_US
dc.subject culturi energetice en_US
dc.subject condiționare biomasă en_US
dc.subject peletizare en_US
dc.subject combustie en_US
dc.title Calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the river Prut en_US
dc.title.alternative Valoarea calorică a peleților produși din materii prime culese de pe ambele maluri ale râului Prut en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account