Show simple item record

dc.contributor.author BĂJENESCU, Titu-Marius I.
dc.date.accessioned 2022-08-04T10:25:17Z
dc.date.available 2022-08-04T10:25:17Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation BĂJENESCU, Titu-Marius I. 5G and 6G evolution. In: Journal of Engineering Science. 2022, V. 29, N. 2, pp. 68-75. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(2).07
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20598
dc.description.abstract The constant evolution in telecommunications is recognized both as a market driver and as a driver for R&D, since R&D activities are built to support consumer and business demands. The market pressures and recent past recessions have considerably shifted the focus of companies to product development and incremental research. This current focus on short term gains has paved the way for applied research to the furthest extent. Research and technological development, which is a founding block of any field of science and technology, was explained from the point of view of ICT with a primary focus on the telecom industry. The research ecosystem along with its shortcomings were also presented. It is important that governments and the ICT industry re-evaluate the R&D ecosystem and consider having both a 3 to 5-year view along with a 30 to 40-year long vision. 5G technology started to roll out effectively to ordinary users in 2019 (development of this technology started in April 2008), and in 2020 it was expected to spread to even more countries, and then in a few years it will be global. This is despite various studies that point out that 5G radiation will have negative effects on human health (which has also been claimed for 4G and 3G), while organisations such as the US Communications Commission (US FCC) and almost all similar organisations state that 5G radiation has no significant effects on human health. Another concern is the security of communications over 5G networks, especially equipment sold by China. Australia and the UK - in early 2019, took steps to restrict or eliminate the use of Chinese-sourced equipment in their 5G networks. Also in 2019 the US via the FBI and the UK via Government Communications Headquarters (GCHQ) other intelligence services, began to get more involved in changing surveillance standards. Including at the NATO meeting in London in December 2019, 5G network security and development was discussed. In addition to high download speeds, the 5G network also has a low "air latency" (between phone and antenna) of 8-12 milliseconds. en_US
dc.description.abstract Evoluția constantă în telecomunicații este recunoscută atât ca un motor de piață, cât și drept un motor pentru cercetare și dezvoltare, construite pentru a susține cerințele consumatorilor și ale afacerilor. Presiunile pieței și recesiunile recente au mutat considerabil concentrarea companiilor către dezvoltarea de produse și cercetarea incrementală. Accentul actual asupra câștigurilor pe termen scurt a deschis larg calea cercetării aplicate. Cercetarea și dezvoltarea tehnologică, care este un bloc fondator al oricărui domeniu al științei și tehnologiei, a fost explicată din punctul de vedere al TIC, cu accent primar pe industria telecomunicațiilor. Au fost prezentate și ecosistemul de cercetare împreună cu deficiențele acestuia. Este important ca guvernele și industria TIC să reevalueze ecosistemul de cercetare și dezvoltare și să ia în considerare atât o viziune pe 3 până la 5 ani, cât și o viziune pe o perioadă de 30 până la 40 de ani. Tehnologia 5G a început să se răspândească în mod eficient către utilizatorii obișnuiți în 2019 (dezvoltarea acestei tehnologii a început în aprilie 2008), iar în 2020 era de așteptat să se răspândească în mai multe țări, iar apoi în câțiva ani să devină globală. Acest lucru se întâmplă în ciuda diferitelor studii care subliniază că radiațiile 5G vor avea efecte negative asupra sănătății umane (care a fost revendicată și pentru 4G și 3G), în timp ce organizații precum Comisia de Comunicații din SUA (US FCC) și aproape toate organizațiile similare declară că 5G radiațiile nu au efecte semnificative asupra sănătății umane. O altă preocupare este securitatea comunicațiilor prin rețelele 5G, în special echipamentele vândute de China. Australia și Regatul Unit al Marii Britanii au luat măsuri pentru a restricționa sau elimina utilizarea echipamentelor provenite din China în rețelele lor 5G. De asemenea, în 2019, SUA prin intermediul FBI și Marea Britanie prin intermediul cartierului general de comunicații guvernamentale (GCHQ) și alte servicii de informații, au început să se implice mai mult în schimbarea standardelor de supraveghere. Și la reuniunea NATO de la Londra din decembrie 2019 s-a discutat despre securitatea și dezvoltarea rețelei 5G. Pe lângă viteze mari de descărcare, rețeaua 5G are și o „latență a aerului” scăzută (între telefon și antenă) de 8-12 milisecunde. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Engineering Science;2022, V. 29, N. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject 5G mobile communications en_US
dc.subject wireless networks en_US
dc.subject comunicații mobile 5G en_US
dc.subject rețele fără fir en_US
dc.title 5G and 6G evolution en_US
dc.title.alternative Evoluție 5G și 6G en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account