Show simple item record

dc.contributor.author CHEIANU-TUDOS, Carolina
dc.date.accessioned 2022-07-12T14:06:53Z
dc.date.available 2022-07-12T14:06:53Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation CHEIANU-TUDOS, Carolina. Paralelismul culturii și valorilor la Lucian Blaga. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale = Research, development and innovation from the perspective of global ethics: Conferinţa Știinţifică Internaţională, Ediția a 3-a, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15 aprilie 2022. Chişinău, 2022, pp. 259-261. ISBN 978-9975-45-821-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-821-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20545
dc.description.abstract Lucian Blaga este unul dintre cei mai cunoscuți filosofi români alături de Tudor Vianu, Ovidiu Drâmba și Mircea Eliade. Filosoful ne vorbește despre paralelismul ramurilor culturii din: cadrul metafizicii, științelor, morală, organizațiilor sociale și artelor. Aceste corespondențe, au caracter de necesitate și caracter istoric. Afirmând că nu poate exista o întâietate teoretică a unei ramuri a culturii asupra alteia, tot așa cum o ierarhizare a genurilor artei nu este posibilă. Lucian Blaga spune că nu putem considera filosofia superioară poeziei, dramaturgia mai presus decât filosofia, critica mai însemnată ca aforismele. Fiecare ramură a creației atârnă egal pe cântarul valorilor. De aceea ramură a culturii trebuie să renunțe la pretenția de regină. De aceea principiu este numit paralelismului ramurilor culturii și valorilor. en_US
dc.description.abstract Current paper represents the research on the topic of the he parallelism of culture and values in Lucian Blaga. The human values are discussed along of many centuries which were produced by the interconnection between humanity and metaphysics. In the research was presented a categorization of the Lucian Blaga’s metaphysics it was presented as ontology, and fundamental ontology, gnoseology, cosmology, general methodology. These subcategories of his philosophy were presented and researched in the „Trilogy of values”. Another categorization was presented to us and researched in order to create a deep understanding of the culture system. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject ierarhia valorilor en_US
dc.subject năzuințe formative en_US
dc.subject artă en_US
dc.subject valorile culturii en_US
dc.subject mod ontologic en_US
dc.subject hierarchy of values en_US
dc.subject art en_US
dc.subject formative aspirations en_US
dc.title Paralelismul culturii și valorilor la Lucian Blaga en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account