IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Componenta psihologică în procesul de creație artistică

Show simple item record

dc.contributor.author URSACHI, Rodica
dc.date.accessioned 2022-07-12T13:53:41Z
dc.date.available 2022-07-12T13:53:41Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation URSACHI, Rodica. Componenta psihologică în procesul de creație artistică. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale = Research, development and innovation from the perspective of global ethics: Conferinţa Știinţifică Internaţională, Ediția a 3-a, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15 aprilie 2022. Chişinău, 2022, pp. 257-258. ISBN 978-9975-45-821-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-821-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20544
dc.description.abstract Articolul dat relevă problema creației artistice din poziția psihologiei artelor. Sunt menționate mai multe aspecte și factori ai procesului de creație (individul creator cu modul său de gândire, procesul, rezultatul de creație). Sunt descrise componentele limbajului plastic utilizat în procesul de creare a unei opere de artă, și relevate tipurile de abordări ale problemei în studierea psihologiei artelor. en_US
dc.description.abstract This article reveals the issue of artistic creation from the position of art psychology. Several aspects and factors of the creative process are mentioned (the creative individual with his or her way of thinking, the process, the creation result). The components of the plastic language used in the process of creating a work of art are described, and the types of approaches to the problem in the study of art psychology are revealed. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject creație en_US
dc.subject artă en_US
dc.subject psihologia artei en_US
dc.subject operă de artă en_US
dc.subject persoană creativă en_US
dc.subject creation en_US
dc.subject art en_US
dc.subject art psychology en_US
dc.title Componenta psihologică în procesul de creație artistică en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account