Show simple item record

dc.contributor.author MADAN, Elena
dc.date.accessioned 2022-07-12T13:43:36Z
dc.date.available 2022-07-12T13:43:36Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation MADAN, Elena. Aspecte ale eticii pedagogice la maestrul Ion Daghi. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale = Research, development and innovation from the perspective of global ethics: Conferinţa Știinţifică Internaţională, Ediția a 3-a, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15 aprilie 2022. Chişinău, 2022, pp. 243-249. ISBN 978-9975-45-821-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-821-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20542
dc.description.abstract La noi în prezent, în R. Moldova, în toate instituțiile de învățământ preuniversitar şi universitar în care se predau obiectele la arta plastică, îndeosebi compoziția decorativă, profesorii se folosesc de programele şi manualele elaborate de cunoscutul pedagog artist plastic, conf. univ., dr. în pedagogie Ion Daghi. Conform acestor programe au fost elaborate şi manuale. Aspectele eticii pedagogice la maestrului Ion Daghi sunt centrate pe necesitățile studenților de a asimila calități artistice ce pot fi înfăptuite numai dacă se sprijină pe o metodologie expusă după principiul consecutiv-succesiv de însușire a conținutului mijloacelor plastice. În timpul studierii și însușirii materialului didactic, discipolii, atrași de dorința de a efectua lucrări practice în sinteză cu teoria științifică, sesizează cum evoluează treptat gândirea lor logică, precum și formarea lentă a gustului de frumos. en_US
dc.description.abstract At present, in the Republic of Moldova, in all pre-university and university educational institutions where objects are taught in fine arts, especially decorative composition, teachers use programs and textbooks developed by the well-known pedagogue plastic artist, associate professor ., PhD in pedagogy Ion Daghi. According to these programs, manuals were also developed. The aspects of pedagogical ethics at master Ion Daghi are focused on the needs of students to assimilate artistic qualities that can be achieved only if it is based on a methodology set out according to the consecutive-successive principle of mastering the content of plastics. During the study and acquisition of the teaching material, the disciples, attracted by the desire to perform practical works in synthesis with scientific theory, notice how their logical thinking gradually evolves, as well as the slow formation of the taste for beauty. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Daghi Ion en_US
dc.subject artă plastică en_US
dc.subject metodologie en_US
dc.subject instituție de învățământ en_US
dc.subject fine arts en_US
dc.subject textbooks en_US
dc.title Aspecte ale eticii pedagogice la maestrul Ion Daghi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account