IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Percepția criminalității violente de către populația din mediul rural

Show simple item record

dc.contributor.author IONAȘCU, Vitalie
dc.contributor.author FRUNZĂ, Alexandru
dc.date.accessioned 2022-07-12T11:12:53Z
dc.date.available 2022-07-12T11:12:53Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation IONAȘCU, Vitalie, FRUNZĂ, Alexandru. Percepția criminalității violente de către populația din mediul rural. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale = Research, development and innovation from the perspective of global ethics: Conferinţa Știinţifică Internaţională, Ediția a 3-a, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15 aprilie 2022. Chişinău, 2022, pp. 223-224. ISBN 978-9975-45-821-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-821-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20538
dc.description.abstract La aprecierea criminalității violente în mediul rural un indicator de bază îl constituie atitudiniile, părerile sau percepțiile locuitorilor acestor zone cu privire la acest fenomen negativ, care în anumite situații pot fi subiective dar totuși pot contribui la formarea unei imagini despre amploarea, intensitatea și gravitatea acestui tip de criminalitate. Totodată în aceiași ordine de idei, pe aceiași cale se pot identifica unele cauzele și condițiile care pot determina comportamente violente în comunitatea rurală, ceea ce ar ajuta la elaborarea unor măsuri eficiente de contracarare și prevenire. Astfel, considerăm că orice activitate de cerectare a unui tip de criminalitate și elaborarea de măsuri în vederea prevenirii și combaterii acesteia, trebuie să pornească în primul rând de la stabilirea percepției membrilor comunității în raport cu acest fenomen negativ. en_US
dc.description.abstract In assessing violent crime in rural areas, a basic indicator is the attitudes, opinions or perceptions of the inhabitants of these areas regarding this negative phenomenon, which in some situations may be subjective but can still contribute to the formation of an image of its magnitude, intensity and severity. type of crime. At the same time, in the same way, some causes and conditions can be identified in the same way that can cause violent behavior in the rural community, which would help to develop effective measures to counter and prevent. Thus, we believe that any activity of researching a type of crime and developing measures to prevent and combat it, must start primarily from establishing the perception of community members in relation to this negative phenomenon. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject criminalitate en_US
dc.subject violență en_US
dc.subject mediul rural en_US
dc.subject crime en_US
dc.subject gravity en_US
dc.subject magnitude en_US
dc.title Percepția criminalității violente de către populația din mediul rural en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account