IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Încercare de diferențiere între două moduri de raportare la postmodernism: Occidentul și Rusia

Show simple item record

dc.contributor.author LUPUȘOR, Alexandru
dc.date.accessioned 2022-07-12T10:44:03Z
dc.date.available 2022-07-12T10:44:03Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation LUPUȘOR, Alexandru. Încercare de diferențiere între două moduri de raportare la postmodernism: Occidentul și Rusia. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale = Research, development and innovation from the perspective of global ethics: Conferinţa Știinţifică Internaţională, Ediția a 3-a, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15 aprilie 2022. Chişinău, 2022, pp. 203-207. ISBN 978-9975-45-821-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-821-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20535
dc.description.abstract Studiul își propune să traseze o serie de coordonate conceptuale care să permită transparența diferenței sau distanței dintre etosul occidental și cel rusesc. Criteriul postmodernității este ales drept criteriu, astfel încât diferența dintre Occident și Rusia va fi interpretată ca diferența dintre diferitele moduri de a trăi postmodernitatea și de a se raporta la principiile acesteia. Studiul se va referi, într-o primă etapă la conturarea caracteristicilor postmodernismului ca ethos cultural al lumii occidentale, apoi la descrierea soluției occidentale la impasul pe care postmodernismul îl aduce cu el, și anume metamodernismul, și în final va încerca determinând poziția Rusiei asupra postmodernismului și metamodernismului, evidențiind astfel elemente definitorii ale etosului rusesc. en_US
dc.description.abstract The study aims to draw a series of conceptual coordinates that allow the transparency of the difference or distance between the Western and Russian ethos. The criterion of postmodernity is chosen as a criterion, so that the difference between the West and Russia will be interpreted as the difference between different ways of experiencing postmodernity and relating to its principles. The study will refer, in a first stage to the outlining of the characteristics of postmodernism as a cultural ethos of the western world, then to the description of the western solution to the impasse that postmodernism brings with it, namely metamodernism, and finally will try determining Russia's position on postmodernism and metamodernism, thus highlighting defining elements of the Russian ethos. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject postmodernism en_US
dc.subject metanarațiune en_US
dc.subject metamodernism en_US
dc.subject jocul en_US
dc.subject postmodernism en_US
dc.subject metanarrative en_US
dc.subject truth en_US
dc.title Încercare de diferențiere între două moduri de raportare la postmodernism: Occidentul și Rusia en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account