Show simple item record

dc.contributor.author MAISTRU, Rodica
dc.contributor.author GALAȚANU, Daniela
dc.date.accessioned 2022-07-12T09:43:26Z
dc.date.available 2022-07-12T09:43:26Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation MAISTRU, Rodica, GALAȚANU, Daniela. Aspecte ale hermetismului în geneza filosofiei. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale = Research, development and innovation from the perspective of global ethics: Conferinţa Știinţifică Internaţională, Ediția a 3-a, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15 aprilie 2022. Chişinău, 2022, pp. 170-176. ISBN 978-9975-45-821-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-821-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20529
dc.description.abstract Acest articol reflectă rolul fundamental al înțelepciunii primare a hermetismului în evoluţia potenţialului conceptual și etic al filosofiei ulterioare. Actualitatea cercetării este marcată de filosofia contemporană, a cărei principii se intersectează analogic cu ideile hermeutice. Obiectivul studiului respectiv este să confirme tangența dintre filosofia contemporană și înțelepciunea anticilor. Concluzia studiului recunoaşte că filosofia antică este leagăn al civilizației europene și început al tradiției vest-occidentale în evoluția ulterioară a filosofiei, inclusiv influenţa hermetismului în acest sens. en_US
dc.description.abstract This article reflects the fundamental role of the primary wisdom of hermeticism in the evolution of the conceptual and ethical potential of later philosophy. The topicality of research is marked by contemporary philosophy, whose principles intersect analogously with hermetic ideas. The aim of this study is to confirm the tangent between contemporary philosophy and the wisdom of the ancients. The conclusion of the study recognizes the ancient philosophy as the cradle of European civilization and the beginning of the Western tradition in the evolution of philosophy, including the influence of hermeticism in this regard. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject filosofie en_US
dc.subject hermetism en_US
dc.subject axiomă en_US
dc.subject ancient philosophy en_US
dc.subject concept en_US
dc.subject principle en_US
dc.title Aspecte ale hermetismului în geneza filosofiei en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account