Show simple item record

dc.contributor.author BĂLAN, Marin
dc.date.accessioned 2022-07-11T09:17:56Z
dc.date.available 2022-07-11T09:17:56Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation BĂLAN, Marin. Întrebările existențiale în educație. In: Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale = Research, development and innovation from the perspective of global ethics: Conferinţa Știinţifică Internaţională, Ediția a 3-a, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15 aprilie 2022. Chişinău, 2022, pp. 19-27. ISBN 978-9975-45-821-4. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-821-4
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20501
dc.description.abstract Profesorii evită de obicei să abordeze întrebările existențiale ale copiilor, mai ales dacă acestea sunt legate de moarte. Ele invocă atât faptul că întrebările existențiale sunt însoțite, în multe cazuri, de emoții intense, cât și lipsa pregătirii lor didactice și pedagogice pentru astfel de materii. Dar sunt copiii cu adevărat protejați dacă încercăm să-i ținem la distanță în astfel de situații? Problema pe care o ridic în acest studiu este în ce măsură întrebările existențiale se regăsesc, ca temă, în programele școlare pentru disciplinele Religie, Educație civică și Filozofie pentru copii. en_US
dc.description.abstract Teachers usually avoid approaching children's existential questions, especially if they are related to death. They invoke both the fact that existential questions are accompanied, in many cases, by intense emotions, and a lack of their didactic and pedagogical preparation for such subjects. But are children really protected if we try to keep them at bay in such situations? The problem I raise in this study is to what extent the existential questions are found, as a topic, in the curricula for Religion, Civic Education, and Philosophy for Children. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject educație civică en_US
dc.subject filosofie pentru copii en_US
dc.subject întrebare en_US
dc.subject poveste en_US
dc.subject religie en_US
dc.subject civic education en_US
dc.subject philosophy for children en_US
dc.title Întrebările existențiale în educație en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account