IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale - 2022 by Title

Browsing Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale - 2022 by Title

Sort by: Order: Results:

 • BRAGA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În articol se face încercarea de a demonstra că este puțin eficientă studierea Eu-lui personal doar din punct de vedere a relației lui cu socialul. Autorul susține punctul de vedere a filosofiei vechi orientale, care ...
 • BARCARI, Dina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Întrebările despre „cursul normal al științei” și „cea mai bună cercetare științifică” s-au înmulțit în cercurile educaționale. Cercetătorii și-au arătat scepticismul față de formulările cantitative, mai ales atunci ...
 • VANGHELI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În articol se definește locul și importanța capitolului Filosofia tehnicii, din cadrul cursului de filosofie. Sunt specificate esența tehnicii și tehnologiei, legăturile și interacțiunea lor cu știința, evoluția și ...
 • LUPUȘOR, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Studiul își propune să traseze o serie de coordonate conceptuale care să permită transparența diferenței sau distanței dintre etosul occidental și cel rusesc. Criteriul postmodernității este ales drept criteriu, astfel ...
 • BĂLAN, Marin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Profesorii evită de obicei să abordeze întrebările existențiale ale copiilor, mai ales dacă acestea sunt legate de moarte. Ele invocă atât faptul că întrebările existențiale sunt însoțite, în multe cazuri, de emoții ...
 • CREȚU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Articolul se referă la situația învăţământului din Basarabia în perioada țaristă, care a fost supus proceselor de rusificare și deznaționalizare și lupta populației băștinașe pentru păstrarea limbii române în toate ...
 • LUNGU, Viorelia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Învățarea și în special învățarea individuală a studenților este evidențiată a fi tot mai importantă în sistemul de învățământ universitar, iar odată cu pandemia această competență a conturat noi misiuni pentru cadrelele ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În mod sigur ceea ce caracterizează țările europene sunt fenomenele ca: democrația reprezentativă, separarea puterilor în stat, justiția independentă, administrația neutră, mecanismele de protecție a drepturilor omului, ...
 • ROCACIUC, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În cadrul cercetării de față, se propune o nouă sarcină de studiere și de abordare metodologică de analiză a graficii cărții moldovenești din perioada 1945-2010. Valorile estetice se referă la produsele de design etc., ...
 • STOICA, Adrian-Claudiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În ultimele decenii, Europa de Vest a devenit un spațiu multicultural. Această tendință este în contradicție cu proiectul inițial al statului național. Timp de aproape două secole, liderii politici au acționat în cadrul ...
 • CIOCANU-COTOROBAI, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În articol este elucidată problema conștiinței religioase a populației în baza investigațiilor și sondajelor sociologice din ultimul timp; este caracterizat impactul credinței în Dumnezeu în întărirea simțului de bine ...
 • PANDEY, Abhishek (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Online learning or learning via electronic media and the internet is a quickly developing industry all around the globe. These days, e-learning has been demonstrated to be significant to the individuals who comprehend ...
 • UNGUREANU, Daniel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  De la începutul lui 2020, contactul cu mass-media a însemnat o expunere conștientă ori accidentală, dar totuși puternică, la conținut pe temă pandemică. Prin urmare, acest studiu utilizează studii de caz calitative și ...
 • CHEIANU-TUDOS, Carolina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucian Blaga este unul dintre cei mai cunoscuți filosofi români alături de Tudor Vianu, Ovidiu Drâmba și Mircea Eliade. Filosoful ne vorbește despre paralelismul ramurilor culturii din: cadrul metafizicii, științelor, ...
 • ȚÎRDEA, Teodor N. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Esența și conținutul fenomenului „Strategia de supraviețuire”, elaborarea instrumentariilor de realizare a acesteia prezintă actualmente un interes aparte, inedit pentru știința și filosofia contemporană, pentru ...
 • IONAȘCU, Vitalie; FRUNZĂ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  La aprecierea criminalității violente în mediul rural un indicator de bază îl constituie atitudiniile, părerile sau percepțiile locuitorilor acestor zone cu privire la acest fenomen negativ, care în anumite situații ...
 • CĂRBUNE, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Creșterea neîncetată a populației pe parcursul întregii istorii a omenirii duce la o problemă demografică. Lent secole la rând crește populația globului: de la 256mil. de oameni la începutul erei noastre apoi către ...
 • POPA, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Unul din pilonii societății contemporane ar fi cel al libertății, care in mare parte este consecința unui proces îndelungat, de revendicare a drepturilor și de acces la libera exprimare a omului contemporan. Procesul ...
 • CANANĂU, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă în viitor, Republica Moldova trebuie să asigure un sistem de transport eficient, care să răspundă nevoilor cetățenilor mobili și să faciliteze comerțul pe piețele interne ...
 • GRECU, Raisa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În condițiile deteriorării dramatice a păcii și securității în regiunea geopolitică de care aparține statul nostru o atenție sporită urmează a fi acordată prevenirii infracțiunilor contra securității publice și a ordinii ...

Search DSpace


Browse

My Account