IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale - 2022 by Title

Browsing Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale - 2022 by Title

Sort by: Order: Results:

 • CAPCELEA, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În acest articol este abordată problema importanței normelor de conviețuire asupra comportamentului uman în societatea contemporană. Autorul subliniază că nu numai normele juridice sunt importante pentru reglementarea ...
 • DASCĂLU, Ileana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În Prelegerile de filozofie a istoriei, Hegel considera filosofia o formă superioară a culturii, legată în mod necesar de dezvoltarea unei ordini sociale raţionale întruchipată de statul modern. Filosofia apare, aşadar, ...
 • URSACHI, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Articolul dat relevă problema creației artistice din poziția psihologiei artelor. Sunt menționate mai multe aspecte și factori ai procesului de creație (individul creator cu modul său de gândire, procesul, rezultatul ...
 • GOGOI, Elena; LAZARIUC, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În acest articol se propune redimensionarea prelegerii clasice prin aplicarea diverselor strategii activ-participative, astfel încât, profesorul să tranziteze din ipostaza de agent care operează cu un sistem de norme ...
 • ZELENSCHI, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  La etapa actuală este necesară instituționalizarea eticii în organizațiile academice pentru a realiza o activitate de cercetare performantă și a spori prestigiul omului de știință în societate. Se argumentează necesitatea ...
 • ȚURCAN, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Consumul etic reprezintă cumpărarea și utilizarea bunurilor, motivară nu doar de valorile pe care le oferă, ci și de factori morali. El ține cont atât de condițiile de producție, cât și de consecințele utilizării acestor ...
 • STOENESCU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Într-o societate deschisă, democratică, cunoașterea poate contribui fluid la dezvoltare. Noile tehnologii ale informației și comunicării încorporează cunoaștere de vârf și pot crește contribuția cunioașterii la dezvoltarea ...
 • ANTOCI, Albert (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Роtrivit disроziţiilоr аrt.124 аlin.(1) din Соnstituţiе, procuratura este o instituţie publică autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, ce contribuie la înfăptuirea justiţiei, apărarea drepturilor, libertăţilor ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Actual în R. Moldova, nu există un cod de etică pentru evaluatori, reglementările se efectuează în baza legii Nr. 989, din 18-04-2002, cu privire la activitatea de evaluare. Menționăm că, organizațiile de reglementare ...
 • BRAGA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În articol se face încercarea de a demonstra că este puțin eficientă studierea Eu-lui personal doar din punct de vedere a relației lui cu socialul. Autorul susține punctul de vedere a filosofiei vechi orientale, care ...
 • BARCARI, Dina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Întrebările despre „cursul normal al științei” și „cea mai bună cercetare științifică” s-au înmulțit în cercurile educaționale. Cercetătorii și-au arătat scepticismul față de formulările cantitative, mai ales atunci ...
 • VANGHELI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În articol se definește locul și importanța capitolului Filosofia tehnicii, din cadrul cursului de filosofie. Sunt specificate esența tehnicii și tehnologiei, legăturile și interacțiunea lor cu știința, evoluția și ...
 • LUPUȘOR, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Studiul își propune să traseze o serie de coordonate conceptuale care să permită transparența diferenței sau distanței dintre etosul occidental și cel rusesc. Criteriul postmodernității este ales drept criteriu, astfel ...
 • BĂLAN, Marin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Profesorii evită de obicei să abordeze întrebările existențiale ale copiilor, mai ales dacă acestea sunt legate de moarte. Ele invocă atât faptul că întrebările existențiale sunt însoțite, în multe cazuri, de emoții ...
 • CREȚU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Articolul se referă la situația învăţământului din Basarabia în perioada țaristă, care a fost supus proceselor de rusificare și deznaționalizare și lupta populației băștinașe pentru păstrarea limbii române în toate ...
 • LUNGU, Viorelia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Învățarea și în special învățarea individuală a studenților este evidențiată a fi tot mai importantă în sistemul de învățământ universitar, iar odată cu pandemia această competență a conturat noi misiuni pentru cadrelele ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În mod sigur ceea ce caracterizează țările europene sunt fenomenele ca: democrația reprezentativă, separarea puterilor în stat, justiția independentă, administrația neutră, mecanismele de protecție a drepturilor omului, ...
 • ROCACIUC, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În cadrul cercetării de față, se propune o nouă sarcină de studiere și de abordare metodologică de analiză a graficii cărții moldovenești din perioada 1945-2010. Valorile estetice se referă la produsele de design etc., ...
 • STOICA, Adrian-Claudiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În ultimele decenii, Europa de Vest a devenit un spațiu multicultural. Această tendință este în contradicție cu proiectul inițial al statului național. Timp de aproape două secole, liderii politici au acționat în cadrul ...
 • CIOCANU-COTOROBAI, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În articol este elucidată problema conștiinței religioase a populației în baza investigațiilor și sondajelor sociologice din ultimul timp; este caracterizat impactul credinței în Dumnezeu în întărirea simțului de bine ...

Search DSpace


Browse

My Account