IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale - 2022 by Title

Browsing Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale - 2022 by Title

Sort by: Order: Results:

 • MADAN, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  La noi în prezent, în R. Moldova, în toate instituțiile de învățământ preuniversitar şi universitar în care se predau obiectele la arta plastică, îndeosebi compoziția decorativă, profesorii se folosesc de programele ...
 • MAISTRU, Rodica; GALAȚANU, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Acest articol reflectă rolul fundamental al înțelepciunii primare a hermetismului în evoluţia potenţialului conceptual și etic al filosofiei ulterioare. Actualitatea cercetării este marcată de filosofia contemporană, ...
 • ROȘCA, Tatiana; ROȘCA, Neonil (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Difuziunea masivă a tehnologiilor digitale și al dispozitivelor mobile a modificat profund în ultimii ani viața oamenilor, schimbând modul de comunicare și de interacționare cu alții, până la punctul de a vorbi despre ...
 • DUCA, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Autoevaluarea este cel mai important proces din tot ce înseamnă asigurarea calității. Ea este una din modalitățile esențiale prin care se asigură autoreglarea, optimizarea și revizuirea funcționării și dezvoltării în ...
 • PERCIUN, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Deciziile noastre cotidiene ne definesc pe noi ca persoane libere, dar nu întotdeauna alegerile ce le facem sunt în favoarea noastră. Surprinzător, dar inconsecvența ne poate salva de efectele negative ale deciziilor ...
 • CAPCELEA, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În acest articol este abordată problema importanței normelor de conviețuire asupra comportamentului uman în societatea contemporană. Autorul subliniază că nu numai normele juridice sunt importante pentru reglementarea ...
 • DASCĂLU, Ileana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În Prelegerile de filozofie a istoriei, Hegel considera filosofia o formă superioară a culturii, legată în mod necesar de dezvoltarea unei ordini sociale raţionale întruchipată de statul modern. Filosofia apare, aşadar, ...
 • URSACHI, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Articolul dat relevă problema creației artistice din poziția psihologiei artelor. Sunt menționate mai multe aspecte și factori ai procesului de creație (individul creator cu modul său de gândire, procesul, rezultatul ...
 • GOGOI, Elena; LAZARIUC, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În acest articol se propune redimensionarea prelegerii clasice prin aplicarea diverselor strategii activ-participative, astfel încât, profesorul să tranziteze din ipostaza de agent care operează cu un sistem de norme ...
 • ZELENSCHI, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  La etapa actuală este necesară instituționalizarea eticii în organizațiile academice pentru a realiza o activitate de cercetare performantă și a spori prestigiul omului de știință în societate. Se argumentează necesitatea ...
 • ȚURCAN, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Consumul etic reprezintă cumpărarea și utilizarea bunurilor, motivară nu doar de valorile pe care le oferă, ci și de factori morali. El ține cont atât de condițiile de producție, cât și de consecințele utilizării acestor ...
 • STOENESCU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Într-o societate deschisă, democratică, cunoașterea poate contribui fluid la dezvoltare. Noile tehnologii ale informației și comunicării încorporează cunoaștere de vârf și pot crește contribuția cunioașterii la dezvoltarea ...
 • ANTOCI, Albert (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Роtrivit disроziţiilоr аrt.124 аlin.(1) din Соnstituţiе, procuratura este o instituţie publică autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, ce contribuie la înfăptuirea justiţiei, apărarea drepturilor, libertăţilor ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Actual în R. Moldova, nu există un cod de etică pentru evaluatori, reglementările se efectuează în baza legii Nr. 989, din 18-04-2002, cu privire la activitatea de evaluare. Menționăm că, organizațiile de reglementare ...
 • BRAGA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În articol se face încercarea de a demonstra că este puțin eficientă studierea Eu-lui personal doar din punct de vedere a relației lui cu socialul. Autorul susține punctul de vedere a filosofiei vechi orientale, care ...
 • BARCARI, Dina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Întrebările despre „cursul normal al științei” și „cea mai bună cercetare științifică” s-au înmulțit în cercurile educaționale. Cercetătorii și-au arătat scepticismul față de formulările cantitative, mai ales atunci ...
 • VANGHELI, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În articol se definește locul și importanța capitolului Filosofia tehnicii, din cadrul cursului de filosofie. Sunt specificate esența tehnicii și tehnologiei, legăturile și interacțiunea lor cu știința, evoluția și ...
 • LUPUȘOR, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Studiul își propune să traseze o serie de coordonate conceptuale care să permită transparența diferenței sau distanței dintre etosul occidental și cel rusesc. Criteriul postmodernității este ales drept criteriu, astfel ...
 • BĂLAN, Marin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Profesorii evită de obicei să abordeze întrebările existențiale ale copiilor, mai ales dacă acestea sunt legate de moarte. Ele invocă atât faptul că întrebările existențiale sunt însoțite, în multe cazuri, de emoții ...
 • CREȚU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Articolul se referă la situația învăţământului din Basarabia în perioada țaristă, care a fost supus proceselor de rusificare și deznaționalizare și lupta populației băștinașe pentru păstrarea limbii române în toate ...

Search DSpace


Browse

My Account