Show simple item record

dc.contributor.author PLĂMĂDEALĂ, Vasile
dc.contributor.author DÎNTU, Sergiu
dc.date.accessioned 2022-03-23T07:19:18Z
dc.date.available 2022-03-23T07:19:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation PLĂMĂDEALĂ, Vasile, DÎNTU, Sergiu. Driver or autopilot – who is the future. In: Journal of Engineering Science. 2022, V. 29, N. 1, pp. 48-61. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.issn 2587-3474
dc.identifier.issn 2587-3482
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jes.utm.2022.29(1).04
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19838
dc.description.abstract The human factor is the main element in the production of road events, not only in terms of percentage, but also in absolute importance, because, ultimately, road and technical issues are involved in road accidents only in strict accordance with the behavior and the direct action of the driver, who, within the road traffic system, is more variable and unpredictable than the vehicle, road and environmental factors. The driver is guilty of 70-90% of the total number of road accidents. More than a third of people killed and injured in road accidents worldwide are drivers. The article describes the role of the driver in the DVRE system, the risk factors and the causes contributing to the occurrence of road accidents. A brief analysis of road accident statistics due to drivers in the Republic of Moldova and around the world is performed. It also describes the evolution of the unmanned car and other innovative technologies and ideas for automating car driving. en_US
dc.description.abstract Factorul uman constituie elementul principal în producerea evenimentelor rutiere, nu numai din punct de vedere procentual, dar şi ca importanţă absolută, pentru că, în ultima instanţă, aspectele rutiere ca şi cele tehnice sunt implicate în accidentul rutier numai în strictă concordanţă cu comportamentul și acțiunea nemijlocită a conducătorului de vehicul, care, din sistemul de trafic rutier este mai variabil şi imprevizibil, decât factorii vehicul, drum și mediu. Conducătorul auto este vinovat în 70 - 90% din numărul total de accidente rutiere. Peste o treime din cei decedați și traumatizați în accidentele rutiere în întreaga lume sunt conducători de vehicule. În articol este descris rolul conducătorului auto în sistemul CVDM, factorii de risc și cauzele contribuitoare la producerea accidentelor rutiere. Este efectuată o analiză succintă a statisticii accidentelor rutiere din vina conducătorilor auto în Republica Moldova și în întreaga lume. De asemenea, este descrisă evoluția automobilului fără pilot și altor tehnologii și idei inovative privind automatizarea conducerii automobilului. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Engineering Science;2022, V. 29, N. 1
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject drivers en_US
dc.subject autopilot en_US
dc.subject road accidents en_US
dc.subject traffic safety en_US
dc.subject conducători auto en_US
dc.subject accidente rutiere en_US
dc.subject siguranță rutieră en_US
dc.title Driver or autopilot – who is the future en_US
dc.title.alternative Conducătorul auto sau autopilotul – al cui este viitorul en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account