IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Managementul activității dispeceratului de salvatori și pompieri. Măsuri de îmbunătățire

Show simple item record

dc.contributor.advisor MAMALIGA, Vasile
dc.contributor.author COPANCIAN, Ludmila
dc.date.accessioned 2022-03-17T11:38:07Z
dc.date.available 2022-03-17T11:38:07Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation COPANCIAN, Ludmila. Managementul activității dispeceratului de salvatori și pompieri. Măsuri de îmbunătățire: tz. de master: Programul de studiu: Economia afacerilor imobiliare, 120 credite. Cond. șt. MAMALIGA Vasile. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2021. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19700
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Arta managerială este capacitatea și măiestria de a expune în viața reală principiu și regulile generale, de a găsi soluții în vederea aplicării cu flexibilitate a normelor generale la o instituție concretă. Lipsa normelor perfecte și unice înlocuiesc judecata și rațiunea și nu pot fi deduse rețete speciale , formule universal valabile. În cadrul unui management de succes, pot interveni diferiți factori care influențează performanța funcționarilor publici . Aceștia pot acționa asupra performanțelor funcționarilor publici. Factorii care influențează direct performanța sunt : efortul , abilitățile profesionale , perceperea , trăsăturile de personalitate. Pentru a atinge un nivel acceptabil al performanței trebuie ca acești factori , descriși mai sus să fie dezvoltați. Din misiunile principale ale managementului Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență sunt realizarea unui răspuns operativ, integrat și eficient în conformitate cu necesitățile generate de situații excepționale precum și cu așteptările cetățenilor , autoritățile cu responsabilități vor executa aceste misiuni. O analiză amplă privind recepționarea și prezența fluxului informațional decizional . en_US
dc.description.abstract Managerial art is the ability and mastery to expose in real-life principle and general rules, to find solutions for flexibility of general rules to a concrete institution. The lack of perfect and unique rules replace judgment and reason and can not be deducted special recipes, universally valid formulas. In a successful management, different factors that influence the performance of civil servants may occur. They can act on the performance of civil servants. Factors that directly influence performance are: effort, professional skills, perception, personality traits. In order to achieve an acceptable level of performance, these factors should be developed. From the main missions of the General Inspectorate for Emergency Situations, an integrated and efficient operational response is achieved in accordance with the needs generated by exceptional situations as well as with the expectations of citizens, the authorities with responsibilities will execute these missions. A broad analysis of receipt and presence of decision-making flow en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject management en_US
dc.subject dispecerat en_US
dc.subject salvator en_US
dc.subject pompier en_US
dc.subject funcționar public en_US
dc.title Managementul activității dispeceratului de salvatori și pompieri. Măsuri de îmbunătățire en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account