IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Studiul materialelor textile. Proprietăți fizice. Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator

Show simple item record

dc.contributor.author CÎRJA, Jana
dc.date.accessioned 2022-02-10T11:36:28Z
dc.date.available 2022-02-10T11:36:28Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation CÎRJA, Jana. Studiul materialelor textile. Proprietăți fizice. Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie. Chişinău: Tehnica UTM, 2021. 56 p. ISBN 978-9975-45-754-5. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-754-5
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19322
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Îndrumarul metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Studiul materialelor textile, Proprietăți fizice, este destinat studenților învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă la specialitățile 0723.1. Tehnologia și designul confecțiilor textile și 0733.1. Design vestimentar industrial, fiind corelat cu suportul teoretic la disciplina respectivă şi având ca obiectiv formarea abilităților şi deprinderilor de evaluare a proprietăților fizice ale materialelor textile în vederea asigurării calității produselor textile. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject materiale textile en_US
dc.subject proprietăți fizice ale materialelor textile en_US
dc.subject metode de laborator en_US
dc.subject aparate en_US
dc.title Studiul materialelor textile. Proprietăți fizice. Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de laborator en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account