IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Materiale tipografice. Indicații metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator. Partea I

Show simple item record

dc.contributor.author CÎRJA, Jana
dc.contributor.author CAZAC, Viorica
dc.date.accessioned 2022-02-10T11:17:01Z
dc.date.available 2022-02-10T11:17:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation CÎRJA, Jana, CAZAC, Viorica. Materiale tipografice. Indicații metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator. Partea I. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Textile și Poligrafie, Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie. Chişinău: Tehnica UTM, 2021. 52 p. ISBN 978-9975-45-752-1. ISBN 978-9975-45-753-8 (Part. 1). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-752-1
dc.identifier.isbn 978-9975-45-753-8
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19320
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Indicațiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Materiale tipografice, Partea I, sunt destinate studenților care studiază programul Design şi tehnologii poligrafice, învățământ cu frecvență la zi și frecvență redusă, fiind corelate cu suportul teoretic la disciplina respectivă şi având ca obiectiv formarea abilităților şi deprinderilor de evaluare a proprietăților materialelor tipografice în vederea asigurării conformității calității produselor tipografice. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject evaluare a calităţii materialelor tipografice en_US
dc.subject deprinderi en_US
dc.subject abilități en_US
dc.subject calitate a produselor tipografice. en_US
dc.title Materiale tipografice. Indicații metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator. Partea I en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account