IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza imunității la zgomot a sistemelor de comunicaţii cu acces multiplu şi divizarea în cod în baza studiului proprietăților specifice derivatelor funcțiilor Walsh (secvențe de Bruijn și coduri Kasami

Show simple item record

dc.contributor.advisor ŞESTACOVA, T.
dc.contributor.advisor SOROCHIN, Gh.
dc.contributor.author MUNTEANU, Marcel
dc.date.accessioned 2022-02-09T08:36:01Z
dc.date.available 2022-02-09T08:36:01Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation MUNTEANU, Marcel. Analiza imunității la zgomot a sistemelor de comunicaţii cu acces multiplu şi divizarea în cod în baza studiului proprietăților specifice derivatelor funcțiilor Walsh (secvențe de Bruijn și coduri Kasami: Programul de studiu: Sisteme şi Comunicaţii Electronice. Cond. șt. ŞESTACOVA T. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19282
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Analiza imunitatea la zgomot a unui sistem de comunicații multicanal cu multiplexare prin diviziune de cod pe baza studiului proprietăților derivatelor funcțiilor Walsh în funcție de funcția generatoare (secvențe de Bruijn și coduri Kasami), care au emisiile maxime ale lobului principal, nivelurile minime ale lobilor laterali și emisiile minime. Obiectivele: 1. Studierea proprietăților de autocorelare ale funcțiilor de generare - secvențe de Bruijn 2. Studierea proprietăților de autocorelare ale funcțiilor de generare - Coduri Kasami 3. Studierea proprietăților de autocorelare a derivatelor funcțiilor Walsh 4. Studierea proprietăților de corelație reciprocă ale derivatelor funcțiilor Walsh; 5. Efectuarea modelarii în mediul MatLab a derivaților considerați ai funcției Walsh pentru a determina codul care are lobii laterali minimi; 6. Efectuarea modelarii în mediul MatLab a derivaților considerați ai funcției Walsh pentru a determina emisiile maxime; 7. Determinarea efectului științific. en_US
dc.description.abstract Noise immunity analysis of a code division multiplexing multichannel communications system based on the study of the properties of the derivatives of the Walsh functions according to the generating function (de Bruijn sequences and Kasami codes), which have the maximum emissions of the main lobe, the minimum levels of the lateral lobes and minimum emissions. Objectives: 1. Studying of the autocorrelation properties of generation functions - de Bruijn sequences; 2. Studying of the autocorrelation properties of the generation functions - Kasami codes; 3. Studying of the autocorrelation properties of Walsh function derivatives 4. Studying of the reciprocal correlation properties of Walsh function derivatives; 5. Modeling in the MatLab environment of the considered Walsh functions derivatives to determine the code that has the minimum lateral lobes; 6. Modeling in the MatLab environment of the considered Walsh functions derivative to determine the maximum emissions; 7. Determining of the scientific effect. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject semnal asemănător zgomotului en_US
dc.subject răspândirea spectrului en_US
dc.subject funcția de autocorelare en_US
dc.subject funcția de corelație reciprocă en_US
dc.subject noise-like signal en_US
dc.subject spectrum spreading en_US
dc.title Analiza imunității la zgomot a sistemelor de comunicaţii cu acces multiplu şi divizarea în cod în baza studiului proprietăților specifice derivatelor funcțiilor Walsh (secvențe de Bruijn și coduri Kasami en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account