IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza lacunelor legislative și a perspectivelor de depistare și combatere a criminalității cibernetice

Show simple item record

dc.contributor.advisor TÎRȘU, Valentina
dc.contributor.advisor SAVA, Lilia
dc.contributor.author ȚUȘCA, Veaceslav
dc.date.accessioned 2022-02-01T11:39:05Z
dc.date.available 2022-02-01T11:39:05Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation ȚUȘCA, Veaceslav. Analiza lacunelor legislative și a perspectivelor de depistare și combatere a criminalității cibernetice: tz. de master: Programul de studiu: Securitatea Informației în Sisteme şi Rețele de Comunicații. Cond. şt. TÎRȘU Valentina. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19060
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Actuаlitаteа şi importаnţа temei abordate. Evoluția tehnologiilor informației și comunicațiilor oferă umanității oportunități fără precedent, dar creează totodată provocări, inclusiv pentru justiția penală și, prin urmare, pentru statul de drept în spațiul cibernetic. Criminalitatea informatică cunoaște o evoluţie rapidă datorită vulnerabilităților asociate sistemelor informatice, posibilităţilor de acţionare de la distanţă mare şi de ascundere a urmelor privind momentul şi modul clar de săvârşire a infracţiunilor informatice. Protecția spațiului cibernetic este obligatorie pentru asigurarea securității naționale, regionale și internaționale. La momentul actual, toate instituțiile necesită un nivel înalt al securității cibernetice pentru a asigura funcționarea sistemelor informaționale, același lucru fiind valabil și pentru funcționarea infrastructurilor critice. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject criminalități cibernetice en_US
dc.subject atac cibernetic en_US
dc.subject cybercrime en_US
dc.subject computer system en_US
dc.subject information security en_US
dc.title Analiza lacunelor legislative și a perspectivelor de depistare și combatere a criminalității cibernetice en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account