IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza și modelarea fenomenului de sustragerea datelor pentru a evolua vulnerabilitatea sistemelor informaționale corporative

Show simple item record

dc.contributor.advisor TÎRȘU, Valentina
dc.contributor.advisor SAVA, Lilia
dc.contributor.author GRAMACIUC, Denis
dc.date.accessioned 2022-02-01T10:43:06Z
dc.date.available 2022-02-01T10:43:06Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation GRAMACIUC, Denis. Analiza și modelarea fenomenului de sustragerea datelor pentru a evolua vulnerabilitatea sistemelor informaționale corporative: tz. de master: Programul de studiu: Securitatea Informației în Sisteme şi Rețele de Comunicații. Cond. şt. TÎRȘU Valentina. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19051
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Dezvoltarea tehnologică a societății civile, în ultimii douăzeci de ani, şi globalizarea infrastructurilor de comunicații au condus la schimbări profunde în toate sistemele de securitate. Actualitatea temei rezultă din faptul că extinderea reţelei de Internet, dezvoltarea reţelelor mobile de comunicaţii şi creşterea dependenţei de informaţii a întregii societăți umane, a generat apariţia unor noi riscuri şi ameninţări la adresa securității cibernetice naționale cunoscute ca „cyber amenințări”. Republica Moldova, ca și alte state digitalizate, se află sub ameninţări de atacuri cibernetice, care au ca scop perturbarea activităţilor organizațiilor non/guvernamentale, persoanelor fizice și juridice, prin distrugerea sau atacarea cibernetică a resurselor de informaţii şi a infrastructurii critice, sau prin afectarea imaginii publice şi inducerea unui sentiment de insecuritate și de neîncredere în capacitatea de apărare proprie. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject securitate cibernetică en_US
dc.subject spațiu cibernetic en_US
dc.subject atacuri cibernetice en_US
dc.subject război ciberentic en_US
dc.subject sistem informatic corporativ en_US
dc.subject vulnerabilitate ciberentică en_US
dc.title Analiza și modelarea fenomenului de sustragerea datelor pentru a evolua vulnerabilitatea sistemelor informaționale corporative en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account