Analele ştiinţifice ale Catedrei Drept Patrimonial: Recent submissions

 • TOPOREȚ, Valeria; IONEL, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Philosophico-legal concepts have developed intensively in the 20th century. The continuity of previous philosophico-legal theories is clearly complemented by new ideas, additions, and the elaboration of a big range of new ...
 • IONEL, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Trăim într-o societate în care nimic nu poate exista independent, deoarece totul are o legătură şi toate lucrurile pot fi uşor influenţate datorită modului de viaţă pe care îl ducem. Sistemul juridic al Republicii Moldova ...
 • BĂBĂLĂU, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  De obicei, în cazul litigiilor de muncă participanţi sunt salariatul şi angajatorul, însă, în unele situații, pot apărea şi alte persoane, cum ar fi succesorii părţilor, organizaţiile sindicale şi alţi reprezentanţi ai ...
 • URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Recunoaşterea independenţei ramurii dreptului vamal este de dată relativ recentă. Unii jurişti vorbesc despre o legislasţie vamală,95 alţii despre dreptul vamal ca despre o subramură a dreptului administrativ,96 iar ceilalţi ...
 • BĂBĂLĂU, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Un factor important la depunerea cererii de chemare în judecată îl reprezintă respectarea termenilor de prescripţie, or încălcarea acestora duce la respingerea satisfacerii cerinţelor, dacă faptul dat este invocat de partea ...
 • BOSTAN, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  E firesc ca majoritatea companiilor să se confrunte pe timp de criză cu dificultăţi de ordin financiar. Dacă întreprinderea nu face faţă angajamentelor faţă de creditori, atunci ea poate fi declarată insolvabilă. Astfel, ...
 • BOTNARI, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Prezentul articol presupune un studiu vast asupra istoricului și dezvoltării în timp a cadastrului atît din punct de vedere teoretic cît și practic prin prisma legislației în vigoare. Se face raportarea subiectului tratat ...
 • GAIDEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Orice ramură de drept își pierde însemnătatea fără existența forței coercitive ce vine ca răspuns la neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a normelor de drept. La fel și dreptul cadastral are nevoie de un sistem ...
 • CHIRIL, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Bunurile imobile sunt şi au fost tot timpul cea mai scumpă marfă. Dacă e să ne referim la pămînt este cea mai scumpă comoară a naţiunii. Încă din cele mai vechi timpuri bunurile imobile erau foarte preţuite. Anume din ...
 • PADURARU, Larisa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Contractul de locaţiune este un contract de o importanţă majoră în viaţia de zi cu zi, fiind des întilnit. În doctrina Republicii Moldova sunt puţine lucrări care ar analiza acest contract cu toate particularităţile sale ...
 • GAIDEVA, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Contractul de donație este unul dintre cele mai des întîlnite în practică contracte, însă din păcate totodată este și unul dintre cele mai neglijate contracte de către savanții autohtoni, deoarece găsim puține lucrări care ...
 • CHIRIL, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Factoringul este o metodă de recuperare a creanţelor, utilizată de către entitate în vederea transformării în lichidităţi a creanţelor rezultate în urma livrării bunurilor sau prestării serviciilor. Utilizarea pe larg a ...
 • SIREŢANU, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Pămîntul reprezintă o condiţie generală a muncii şi baza oricărui proces de producţie, pentru orice activitate umană, din care motiv, valorificarea cît mai eficientă a acestuia a fost din totdeauna o clauză esenţială pentru ...
 • GÎSCĂ, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Din timpuri străvechi oamenii au fost preocupaţi de agonisirea bunurilor necesare vieţii, dar şi asigurarea certitudinii stăpînirii lor. În acelaşi timp, apare problema privind soarta bunurilor agonisite în caz de deces ...
 • LEANCA, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Luînd în calcul faptul că realitatea ne prezintă o diversitate a raporturilor imobiliare, şi se prezumă că în viitor acestea vor suferi intensificări şi mai mari, necesitatea cunoașterii amănunţite a dezmembrămintelor ...
 • TOPOREȚ, Valeria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  The problem of formation of real estate has a high importance nowadays, but it is also rather complex. Therefore, the role of the activity of real estate formation for the economic development and the establishment of ...
 • CHIRIAC, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  The relevance and importance of acquisitive prescription has gradually increased in the context of contemporary doctrine and judicial practice, deriving primarily from the insufficient domestic doctrinal treatment and lack ...
 • URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  În domeniul raporturilor juridice civile, atunci când participanţii la aceste raporturi nu respectă regulile introduse de ele pe cale de acord de voinţă, sau de legiuitor pe cale de reglementare, se pune problema aprecierii ...
 • TROFIMOV, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  This article is dedicated to the analysis of the legal nature of the contract of pledge, its essence as a means to guarantee performance of the obligations, as well as a real right. The author exposes the effects of the ...
 • CHIRIAC, Natalia; IONEL, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Importanța clasificării bunurilor în mobile sau imobile este cunoscută încă din dreptul privat roman. Astfel, secole întregi la Roma nu au existat legi scrise, ele fiind transmise pe cale orală în cadrul comunităților ...

Search DSpace


Browse

My Account