IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Tehnologia produselor alimentare II: (Tehnologia produselor din lapte): Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator

Show simple item record

dc.contributor.author POPESCU, Liliana
dc.contributor.author BULGARU, Viorica
dc.date.accessioned 2021-05-26T07:13:45Z
dc.date.available 2021-05-26T07:13:45Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation POPESCU, Liliana, BULGARU, Viorica. Tehnologia produselor alimentare II: (Tehnologia produselor din lapte): Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator. Univ. Tehn. a Moldovei., Fac. Tehnologia Alimentelor; Dep. Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare. Chişinău: Tehnica UTM, 2019. 68 p. ISBN 978-9975-45-601-2. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-601-2
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15227
dc.description Fişierul ataşat conţine: Generalităţi, Cuprins. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Indicațiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator la disciplina Tehnologia produselor alimentare II (Tehnologia produselor din lapte) sunt destinate studenților programului de studiu 0721.2 – Tehnologia Produselor Alimentare, Facultatea Tehnologia Alimentelor, cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă. Prezenta lucrare include instrucțiuni pentru realizarea lucrărilor de laborator. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject produse alimentare en_US
dc.subject produse din lapte en_US
dc.title Tehnologia produselor alimentare II: (Tehnologia produselor din lapte): Indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account