Publicații didactice

Recent Submissions

 • LEAH, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea este destinată studenților grupelor anului 1 complementar, înmatriculați la UTM și care urmează a susține examenele de bacalaureat. Scopul culegerii este de a pregăti candidatul către susținerea examenelor de ...
 • BALTAG, Iurie; GORIUC, Ion; ORLOV, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezenta lucrare este destinată studenților anului întâi și doi, care își fac studiile la UTM, secția zi sau cu frecvență redusă. Această lucrare poate fi utilă și studenților altor instituții superioare de învățământ ...
 • BALTAG, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Această lucrare este destinată în primul rînd studenţilor anului întîi universitar, care îşi fac studiile la facultăţile U.T.M la secţia de zi sau cu frecvenţă redusă. Lucrarea poate fi utilă şi studenţilor altor instituţii ...
 • ЧЕРНИЙ, Виктор; ЧОБАНУ, Николай; ОРЛОВ, Виктор (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Методические разработки раздела “Ряды Фурье” курса “Высшая математика. 2” адресованы студентам первого университетского курса факультета радиоэлектроники и телекоммуникаций. Цель работы – приближение курса“ Высшая ...
 • ЧЕРНИЙ, Виктор; ЧОБАНУ, Николай; ЧЕБОТАРУ, Елена (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Методические разработки раздела ˝Основы векторной алгебры˝ курса ˝Высшая математика. 2˝ адресованы студентам первого курса университета. Теоретический материал иллюстрируется примерами и рисунками, приводятся задачи ...
 • CERNII, Victor; CIOBANU, Nicolae; CEBOTARU, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Lucrarea include indicaţii metodice la compartimentele Bazele algebrei vectoriale şi Elemente ale teoriei cîmpului vectorial din cadrul cursului de Matematică superioară şi este destinată studenţilor ciclurilor 1 şi 2 ...
 • GORIUC, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Cartea de faţă prezintă o culegere de probleme şi exerciţii la analiza matematică, care este predată studenţilor tuturor facultăţilor UTM precum şi ai altor universităţi. Majoritatea exerciţiilor şi problemelor sunt ...
 • BALTAG, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Această lucrare este destinată studenţilor anului 1 universitar de la toate facultăţile UTM. Ea va fi utilă atât studenţilor secţiei zi, cât şi celor cu frecvenţa redusă. Lucrarea de faţă înserează diverse exerciţii şi ...
 • CERNII, Victor; CIOBANU, Nicolae; ORLOV, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Prezenta lucrare este un suport metodic al compartimentului Seriile Fourier al cursului Matematica superioară 2, fiind adresată studenţilor anului I universitar de la Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi ...
 • BALTAG, Iurie; GORIUC, Ion; ORLOV, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Prezenta lucrare include subiectele olimpiadelor la matematică a studenţilor Universităţii Tehnice a Moldovei, care au avut loc în anii universitari 2006-2017. În primul compartiment al lucrării este expus conţinutul ...