Publicații didactice: Recent submissions

 • BOSTAN, Ina; URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul suportului de curs este de a oferi studenților UTM, precum şi oricăror altor persoane interesate de problemele dreptului proprietății intelectuale un material didactic accesibil prin intermediul căruia aceștia să ...
 • BOSTAN, Ina; TĂNASE, Oleg (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul manualului este de a oferi studenților de la specialitatea Drept și masteranzilor de la specialitățile Drept imobiliar și cadastral, Administrarea afacerilor, Economia afacerilor imobiliare, Marketing industrial, ...
 • HARITONOV, Svetlana; OLARU, Efim; NISTOR-LOPATENCO, Livia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Protecția chimică și radiativă este destinat studenţilor Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul I, licență, învățământ ...
 • NISTOR-LOPATENCO, Livia; GAVRILOV, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicațiile metodice la lucrările de laborator la disciplina Managementul și economia lucrărilor topogedoezice sunt un îndrumător orientativ privind activitatea de management în ingineria geodezică. Lucrarea este destinată ...
 • ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea Estimarea valorilor proprietăților imobiliare reprezintă o culegere de recomandări practice pentru cazuri speciale de evaluare a bunurilor imobile. În lucrare sunt menționate aspectele caracteristice ale diferitor ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Doina-Cezara (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicațiile metodice privind elaborarea proiectului de an la disciplina Management investițional sunt destinate studenților Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, specialitățile Evaluarea și dezvoltarea imobilului, ...
 • OLARU, Efim; HARITONOV, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Ciclul de prelegeri este destinat studenților UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul II master, și urmărește scopul de a facilita însușirea materialului la disciplina cu aceeași denumire ...
 • VLASENCO, Ana; PANTAZ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea de față este desinată studenților, specialitatea Inginerie geodezică și cadastru, ciclul I licență, dar poate fi utilă și specialiștilor din domeniul geodeziei și cartografiei. Scopul acestui îndrumar metodic este ...
 • BULAT, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs sunt destinate studenților de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru ciclul I licență, specialitățile Evaluarea și dezvoltarea imobilului, Inginerie și management în construcții, cu ambele forme de ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Cursul universitar Stabilitatea construcțiilor în condiții de incendiu este destinat studenţilor UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul I licență, și urmăreşte scopul de a facilita ...
 • MARIAN, Maria-Liliana; BULAT, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentul suport de curs este destinat studenţilor UTM, specialităţile Evaluarea și dezvoltarea imobilului și Inginerie şi management în construcţii, cu ambele forme de învăţământ. Lucrarea respectivă este o încercare de ...
 • OLARU, Efim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ciclul de prelegeri Stabilitatea psihologică a omului în situații excepționale este destinat studenţilor UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul II, master, și urmăreşte scopul de a ...
 • VLASENCO, Ana; CHIRIAC, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de față este, în primul rând, un ghid universitar cu titlul disciplinelor prevăzute în planul de studii al programului de master Geomatică și cadastru din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Scopul de bază ...
 • ЧОФУ, Ю.; ТРИФАН, Н.; ЯНАКЕВИЧ, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Для успешного освоения курсов «Технология конструкционных материалов» или «Технология материалов» студентами заочной формы обучения предусмотрено выполнение ими индивидуальных контрольных заданий по различным ...
 • ДИДЕНКУЛ, А.С.; ОВЧАРЕНКО, Н.С. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Методические указания предназначены к выполне- нию курсовой работы на практических занятиях по дисциплине «Технология строительных процессов» для студентов специальности „Construcţii şi inginerie civilă”
 • OLARU, E. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Ciclul de prelegeri la disciplina Stabilitatea construcţiilor în condiţii de incendiu este destinat studenţilor U.T.M. care îşi fac studiile la specialitatea 582.5 – Inginerie Antiincendii şi Protecţia Civilă pentru ...
 • TEACĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Schiţa de curs este destinată studenţilor anilor II şi III ai specialităţii 381.1. Drept.
 • CUCU, Oleg (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Îndrumarul este adresat studenţilor specialităţii 582.1 „Construcţii şi inginerie civilă”, formele de studii cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
 • TARNOVSCHI, Constantin; CORLATEANU, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul curs de „Explorare şi evaluare a zăcămintelor” urmăreşte scopul de ajuta pe studenţii de la specialitatea Exploatări miniere (IMZM) să-şi formeze o gîndire inginerească corectă în ceia ce priveşte stabilirea ...
 • TARNOVSCHI, Constantin; CORLATEANU, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul manual este destinat studenţilor de la specialitatea exploartări miniere (IMZM). Disciplina urmăreşte să asigure cunoştinţe teoretice şi aplicative referitoare la procedeul de extracţie a substanţelor minerale ...

Search DSpace


Browse

My Account