Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

ŞUSAN O.
ŢULEANU C.

Smoke explosion

11

MAREŞ Gh.

Consideraţii teoretice referitoare la acoperirea sculelor aşchietoare prin depuneri PVD, CVD şi PCD

13

LUPAN O.
CHOW L.
CHAI G.

Selective gas sensor based on one-dimensional structure of ZnO nanorod

17

LEONTE P.
PLEŞCA A.

Harmonic analysis at power rectifiers

21

BODEAN G.

Testarea compactă: instrumentar şi rezultate

26

BALAN S.
TUTUNARU I.
IROVAN M.

Aspecte privind tehnologiile de confecţionare a îmbrăcămintei pentru sport şi mişcare în aer liber

34

TODIRAŞ V.
ONOFRAŞ L.

Studiul capacităţii antagoniste a unor microorganisme de rizosferă faţă de agenţii fitopatogeni ai bolilor radiculare

38

LUPAŞCO A.
GHENDOV-MOŞANU A.
ANDRONIC O.

Cercetarea cineticii procesului de uscare a rădăcinilor de hrean cu aplicarea energiei microundelor

42

POPOVICI C.

Effect of iodine intake from fortified fatty products on iodine content of rats thyroid gland

46

PLEŞCA A.

Thermal aspects related to power rectifiers

52

ARAMĂ (PANŢURU) V. A.

Aplicarea corelaţiei între câmpul de acceleraţii şi câmpul cinetostatic pentru modelarea structurilor mecanice nondemodrome

57

GUJUMAN L.

Inovaţia prin prisma procesului investiţional în cadrul sectorului telecomunicaţii în Republica Moldova

61

SAMOILENCO T.

Analiza performanţelor Nodului Aerian din Republica Moldova

65

CAZACU V.

Securitatea economică a Republicii Moldova în contextul globalizării

69

DULGHERU V.

Unele aspecte privind sistemele solare paraboloidale cu motor Stirling

73

POPUŞOI A.

Mijloace de transport în comun pe reţeaua stradală Chişinău

79

LÎSÎI T.
GANEA V.

Particularităţi de ascendenţă a sferei ştiinţei şi inovării în condiţiile globalizării

81

MÂNDRU L.
MÂNDRU E. C.

Evoluţia conceptului de calitate

84

CUHAL R.

Deficienţele şi limitele creditării sectorului agricol în Republica Moldova

87

VÎRCOLICI M.

Perfecţionarea algoritmului ştiinţific al managementului resurselor umane în industria de confecţii din Republica Moldova

90

SAVA L.

Diagnosticul instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului în Republica Moldova

92

LOZOVANU C.

Disciplina „Filozofia” în cadrul învăţământului superior tehnic

97

SALCĂ H.

Din istoria ştiinţei şi tehnicii

100

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe Meridianele Universului Ingineresc

102

Recent Submissions

View more