Nr. 2

 

CONTENT

Author

Title

Page

TODOS P.

Şcoala doctorala europeana

11

BODEAN G.

Microprocessor verification by syntactically-controlled generation of the test programs

18

BELOUSOV U. V.
KORIAGHIN E. I.
MARTÎNIUC N. P.

Hydrogen –the substance of space origin is not governed by the earth laws of molecular-kinetic theory of an ideal gas

26

BERNIC M.

Aspecte teoretice ale fenomenelor de transfer în procesele de uscare

32

MAREŞ Gh.

Elemente tehnologice referitoare la acoperirea plăcuţelor aşchietoare folosind procedeul physical vapour deposition

36

PRISACARI S.
ONOFRAŞ L.
TODIRAŞ V.

Bacteriile din rizosfera soiei şi posibilitatea utilizării lor în calitate de stimulatori

39

BUGAIAN L.
TIMOTIN L.

Rolul spiritului antreprenorial în dezvoltarea economiei naţionale

42

CÂRSTEA C.

Design of a flexible and generic system of evaluation for complex informatics systems

46

BRINZARI V.
IVANOV M.

COROTCENCOV G.
DAMASKIN I.

Studiul interacţiunii suprafeţei In2O3 cu mediul gazos

50

COCINDĂU S. C.

Metodă de obţinere a Acoperirilor compozite cu matrice de cadmiu şi fază complementară - fibre ceramice scurte

54

CATLABUGA E.

Instalaţie pentru măsurarea pierderilor magnetice în statorul motorului asincron trifazat cu rotor în scurt circuit în procesul de reparaţie

60

PLEŞCA A.

Theoretical aspects related to junction temperature at power semiconductors

65

CODREANU С.

Iluminatul piscinelor private şi căilor de acces

71

LUPAŞCO A.
BANTEA V.

CANDU E.
STOICEV P.

Studiul influenţei adaosului de origine vegetală asupra produselor de panificaţie

75

POPUŞOI A.

Analiza intensităţii circulaţiei traficului urban si pietonilor pe reţeaua stradala Chişinău

77

SUSAN O.
ŢULEANU C.

Smoke explosion

80

SOLONARI S.

Calculul de proiectare a generatoarelor gazodinamice de ultrasunete radiale destinate intensificării şi ecologizării procesului de ardere a hidrocarburilor

82

CUŞNIR M.

Abordările teoretico-ştiinţifice ale managementului operaţional în economia de piaţă

85

CUŞNIR N.

Aprecierea tendinţelor principale în managementul performant şi influenţa acestora asupra competitivităţii întreprinderii

90

DELIU A.

Tutungeria – sector agrar sau sector productiv al industriei de prelucrare a tutunului din Republica Moldova

93

IROVAN M.
BALAN S.
TUTUNARU I.

Principii de proiectare constructivă a îmbrăcămintei pentru sport şi mişcare în aer liber

99

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe Meridianele Universului Ingineresc

103

Recent Submissions

View more