Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

DOROGAN V.
TODOS P.

Între trecut şi viitor: problemele educaţiei universitare în Republica Moldova

11

DIMITRACHI N. S.
BALANICI M.
ZUBAREV A.

Chemical experiment and its importance in teaching chemistry

20

MAREŞ Gh.

Studiu asupra performanţelor carburilor metalice acoperite prin procedeele PVD şi CVD folosite la aşchierea metalelor

23

GUŢULEAC E.

Evaluarea performanţelor proceselor de calcul prin reţele Petri generalizate stocastice

27

ZUBRILINA Ya.
LUPAŞCU T.
ŞAMIS E.

New effective technologies of production of building materials and articles

33

GOLDMAN A.
FISHMAN G.

TOPORET V.
RASHCOVOI A.

Investigating macropores and cracks in structural lightweight concrete

36

TONU V.
ŢULEANU C.
CAZACU I.

Cu privire la influenţa fluctuaţiilor fluxului de gaze asupra preciziei măsurării volumelor de gaze

41

BÎRCĂ M.
IZMAN M.

Influenţa numărului de studenţi înmatriculaţi prin contract asupra salariului angajaţilor

47

TUTUNARU, I.

Studii privind sortimentul produselor vestimentare pentru copii şi direcţiile de dezvoltare ale acestuia

49

DOHMILĂ Iu.
LUPUŞOR N.
DOHMILĂ E.

Influienţa calităţilor performante ale panourilor sandwich asupra cheltuielilor de exploatare

57

GHEORGHIŢĂ E.
GUŢULEAC L.

POSTOLACHI I.
KOROLEVSKI B.

Influenţa temperaturii şi câmpului magnetic asupra restructurării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în aliajele Hg1-xCdxTe cu lărgimea îngustă a benzii energetice interzise

60

CUHAL R.

Cercetarea posibilităţilor de acces la credite bancare a agenţilor economici din sectorul agricol din ţările est-europene

65

PALADI D.
TATAROV P.

Caracteristici fizico-chimice ale gustului produselor de tip gem, confitiur

69

RAŢIU I. G.

Despre aplicaţia Oracle

73

SÂRGHI C.
PALAMARCIUC L.

CARPOV S.

SCLIFOS A.
COIBANU V.

Optimizarea proceselor de macerare a plantelor medicinale locale în soluţii hidro – alcoolice

76

MACIUGA A.
RADU R.

PÎNTEA V.
STOICEV P.

Superluminescenţa tiogalatului de cadmiu (CdGa 2S4)

78

COJUHARI A.
MORARU A.

Impactul migraţiunii economice şi remiterilor asupra ţărilor gazdă

80

CRUCERESCU C.

Rezerve de sporire a avantajului competitiv relevate prin prisma sistemului valoric într-un sector vertical integrat

83

CÂRSTEA C.

Project controlling in Management Information Systems

86

SAMOILENCO T.
SVERDLIC V.

Evaluarea managementului în domeniul aviaţiei civile din Republica Moldova

90

VASILOS V.

Anul 1918. Desăvârşirea unităţii naţionale a românilor şi formarea statului unitar român

95

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe Meridianele Universului Ingineresc

102

Recent Submissions

View more