IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Разработка отладочного модуля приёмо–передающего тракта видеоданных со спутника „SATUM”

Show simple item record

dc.contributor.advisor ŞESTACOV, T.
dc.contributor.author ANTOHIN, A.
dc.date.accessioned 2021-03-04T10:10:39Z
dc.date.available 2021-03-04T10:10:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation ANTOHIN, A. Разработка отладочного модуля приёмо–передающего тракта видеоданных со спутника „SATUM”: tz. de master: Programul de studiu: Sisteme şi Comunicaţii Electronice. Cond. şt. T. ŞESTACOV, 2016. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/13623
dc.description Fişierul ataşat conţine: Adnotare, Annotation, Аннотация, Содержание. en_US
dc.description.abstract Subiectul proiectului de diploma este procesul de emisie - recepţie a datelor video de la satelitul. Primul capitol al gradului este considerat canale de transmisie şi construcţia lor, precum şi special calea de date existente din satelit „SATUM”. În capitolul al doilea am calculat parametri tehnici ale tranzistorului folosit la frecvenţa maximă Fmax,precum şi parametrii tranzistoarelor în modul convertor. În capitolul al treilea a fost dezvoltat versiunea finală a schematică și este destinat să consolideze fiabilitatea modulului. Concluziile reprezintă principalele elemente privind elaborarea modulului de ajustare a canalului de emisie-recepție a datelor video de la satelitul „SATUM”. en_US
dc.description.abstract The subject of my diploma project is the process of receiving and transmitting video data. In the first chapter of the degree is considered the existing paths of data transmission and their design, and also features of a path of data transmission from the SATUM satellite were analyzed. In the second chapter calculated technical parameters of the used transistor at the maximum frequency of Fmax, and also parameters of transistors in the transformation mode. en_US
dc.description.abstract Предметом исследования дипломного проекта является процесс приёма и передачи видеоданных со спутника. В первой главе дипломного проекта были проанализированы существующие тракты передачи данных и их конструкции, а так же особенности тракта передачи данных со спутника „SATUM” . Во второй главе были рассчитаны технические параметры используемого транзистора на максимальной частоте Fmax, а так же параметры транзисторов в режиме преобразования. В третьей главе было разработан окончательный вариант схемного решения и рассчитана надёжность модуля усиления. Заключение содержит основные выводы по разработке отладочного модуля приёмо – передающего тракта видеоданных со спутника „SATUM”. en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject date video en_US
dc.subject sateliţi en_US
dc.subject video data en_US
dc.subject satellites en_US
dc.subject видеоданные en_US
dc.subject спутники en_US
dc.title Разработка отладочного модуля приёмо–передающего тракта видеоданных со спутника „SATUM” en_US
dc.title.alternative Elaborarea modulului de ajustare a canalului de emisierecepţie a datelor video de la satelitul „SATUM” en_US
dc.title.alternative Elaboration of debugging modul of receiver–transmitter channel of video data from satellite „SATUM” en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account