IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Asigurarea integrităţii transportului de date cu caracter personal între instituţiile publice prin intermediul reţelelor de comunicaţii private

Show simple item record

dc.contributor.advisor CHIHAI, Andrei
dc.contributor.author CHIPERCO, Nicu
dc.date.accessioned 2021-03-03T08:18:36Z
dc.date.available 2021-03-03T08:18:36Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation CHIPERCO, Nicu. Asigurarea integrităţii transportului de date cu caracter personal între instituţiile publice prin intermediul reţelelor de comunicaţii private: tz. de master: Programul de studiu: Sisteme şi Comunicaţii Electronice. Cond. şt. Andrei CHIHAI, 2016. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/13571
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins. en_US
dc.description.abstract Scopul lucrării este de a proiecta o reţea privată într-o instituţie publică pentru a asigura securitatea şi integritatea transportului de date cu caracter personal. en_US
dc.description.abstract The main purpose of the paper is to design a private network between public institutions to ensure the security and integrity of personal data transport. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject reţele private en_US
dc.subject transport de date en_US
dc.subject date cu caracter personal en_US
dc.subject private networks en_US
dc.subject personal data transport en_US
dc.subject data transport security en_US
dc.title Asigurarea integrităţii transportului de date cu caracter personal între instituţiile publice prin intermediul reţelelor de comunicaţii private en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account