IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza modernizării reţelei convergente transport date a Universităţii Tehnice a Moldovei

Show simple item record

dc.contributor.advisor ŢURCANU, Tatiana
dc.contributor.author BARCUŢA, Artiom
dc.date.accessioned 2021-02-19T10:47:55Z
dc.date.available 2021-02-19T10:47:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation BARCUŢA, Artiom. Analiza modernizării reţelei convergente transport date a Universităţii Tehnice a Moldovei: tz. de master: Programul de studiu: Mentenanţa şi Managementul reţelelor de Telecomunicaţii. Cond. şt. Tatiana ŢURCANU, 2020. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/13203
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Scopul lucrării: Implementarea reţelei locale de transmisiune a informaţiilor. În proiect vor fi cercetate topologiile existente şi tehnologiile de construire a reţelelor, din care vor fi alese şi descrise cele mai uşoare şi ieftine în implementare. Obiectivele lucrării: Elaborarea unei reţele mai ieftine şi eficiente de transmisiune a datelor audio şi video. Legăturile vor vi efectuate cu ajutorul reţelelor de calculatoare. Proiectarea rețelei convergente de transport date cu posibilitatea prestării serviciilor VoIP, Video și altele cu un grad sporit al calității serviciilor, în baza simulatorului Cisco Packet Tracer. en_US
dc.description.abstract Theis purpose: Implementation of the local information transmission network. The project will research existing topologies and network building technologies, from which the lightest and cheapest to implement will be chosen and described. Objectives: Development of a cheaper and more efficient network for the transmission of audio and video data. The connections will be made to you with the help of computer networks. Design of the converged data transport network with the possibility of providing VoIP, Video and other services with a higher degree of service quality, based on the Cisco Packet Tracer simulator. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject reţele informaţionale en_US
dc.subject switches en_US
dc.subject routere en_US
dc.subject network information en_US
dc.subject routers en_US
dc.title Analiza modernizării reţelei convergente transport date a Universităţii Tehnice a Moldovei en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account