IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Parameters estimation of received signal in single-frequency network DVB-T2

Show simple item record

dc.contributor.author IACOB, Mihail
dc.contributor.author DEMCIUC, Yurie
dc.contributor.author AVRAM, Ion
dc.date.accessioned 2020-10-07T10:29:05Z
dc.date.available 2020-10-07T10:29:05Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation IACOB, Mihail, DEMCIUC, Yurie, AVRAM, Ion. Parameters estimation of received signal in single-frequency network DVB-T2. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(3), pp. 90-101. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.3949670
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/10515
dc.description.abstract This paper deals with the quality parameters of a television terrestrial signal received in the service area of a single-frequency DVB-T2 network, operating in the SISO mode (Single Input Single Output). The aim of the study is a practical assessment of selective fading frequency effect of the total signal and inter-symbol distortion of the signal at the input of the DVB-T2 receiver on the received signal quality. To achieve this goal, measurements of the qualitative indicators of the received signal were made in laboratory conditions. To receive television signals in the SFN DVB-T2 SISO cluster, it is preferable a directional antenna oriented to the incoming wave with the highest field strength. In this case, the interference waves effect of other cluster transmitters will be minimized. DVB-T2 noise-tolerance coding algorithms reliably compensate for the deterioration in the quality parameters of the received signal. en_US
dc.description.abstract În lucrare sunt evaluați parametrii de calitate ai semnalului de televiziune digitală terestră, recepționat în zona de deservire ai unei rețele DVB-T2 cu o singură frecvență SFN (Single Frequency Network), care funcționează în regimul SISO (Single Input Single Output). Scopul studiului este o evaluare practică a efectului produs de fading-ul frecvențelor subpurtătoare semnalelor COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) și interferențelor inter-simbol al semnalelor la intrarea receptorului DVB-T2, asupra indicilor de calitate al semnalului sumar demodulat și decodat. Pentru atingerea obiectivului propus, s-au efectuat măsurătorile indicilor de calitate al semnalului DVB-T2 recepționat în condiții de laborator. Pentru a primi semnale de televiziune în clusterul SISO SFN DVB-T2, este de preferat o antenă direcțională orientată către unda de intrare cu cea mai mare forță de câmp. În acest caz, efectul de interferență al undelor altor emițători de cluster va fi redus la minimum. Algoritmii de codificare a toleranței la zgomot DVB-T2 compensează în mod fiabil deteriorarea parametrilor de calitate ai semnalului primit.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject television terrestrial signals en_US
dc.subject signals en_US
dc.subject frequencies en_US
dc.subject semnale de televiziune en_US
dc.subject televiziune digitală terestră en_US
dc.subject frecvențe en_US
dc.title Parameters estimation of received signal in single-frequency network DVB-T2 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account