IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Pumped-storage hydro power plants in Moldova: benefits for grid reliability and integration of variable renewables

Show simple item record

dc.contributor.author ARION, Valentin
dc.contributor.author EFREMOV, Cristina
dc.date.accessioned 2020-10-07T10:09:26Z
dc.date.available 2020-10-07T10:09:26Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation ARION, Valentin, EFREMOV, Cristina. Pumped-storage hydro power plants in Moldova: benefits for grid reliability and integration of variable renewables. In: Journal of Engineering Science. 2020, Vol. 27(3), pp. 76-89. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.3949668
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/10510
dc.description.abstract The present paper deals with the problem of building up a 100 MW hydro pumped storage power plant (PSHPP) in the Republic of Moldova allowing to integrate a larger capacity of renewables. The main technical characteristics of the plant have been determined (quantity of water to be pumped, the upper and the lower reservoir dimensions, etc.). Several possible plant locations were investigated and finally an indicative assessment of the plant economic feasibility has been carried out. The study demonstrates that on the territory of the Republic of Moldova exist the possibility to build a PSHPP, as a commercially proven technology for large-scale electricity storage. Building these types of plants is essential in the context of increasing variable renewable energy sources capacities, which requires the installation of new balancing capacities of the system. Abstract. The present paper deals with the problem of building up a 100 MW hydro pumped storage power plant (PSHPP) able to integrate a larger capacity of renewables. The main technical characteristics of the plant have been determined (quantity of water to be pumped, the upper and the lower reservoir dimensions, etc.). Several possible plant locations were investigated and finally an indicative assessment of the economic feasibility has been carried out. In order to determine the altitude of the slopes near the river were used the possibilities of the „Google Earth” software. The study demonstrates that on the territory of the Republic of Moldova there exists the possibility to build a PSHPP, as a commercially proven technology for large-scale electricity storage. Building these types of plants is essential in the context of increasing variable renewable energy sources capacities, which requires the installation of new balancing capacities of the system. By 2050, the country's power system requires capacities for balancing the intermittent production. Hydro pumped storage power plants become necessary in the generation capacity mix for all considered long-term development scenarios after 2030. The building of PSHPP, as the main large-scale energy storage infrastructure, presents an important measure to increase the flexibility of the power system. Thus, the study demonstrates the attractiveness of implementing PSHPP projects. en_US
dc.description.abstract În prezenta lucrare este abordată problema edificării unei centrale hidroelectrice de stocare cu acumulare prin pompare (CHE-AP) cu o putere de 100 MW pe teritoriul Republicii Moldova, care ar permite de a integra o capacitate mai mare a surselor regenerabile. Sunt determinate caracteristicile tehnice principale ale centralei (necesarul de apă ce urmează a fi pompat, dimensiunile rezervorului superior și celui inferior etc.). Au fost investigate posibilele locații ale centralei și realizată o evaluare orientativă a fezabilității economice a unui asemenea proiect. Studiul realizat denotă faptul că pe teritoriul Republicii Moldova este oportună edificarea unei CHE-AP, ca tehnologie dovedită comercial de stocarea energiei electrice la scară largă. Edificarea centralelor de tip CHE-AP este esențială in contextul creșterii continuă a capacităților surselor regenerabile variabile, care impune instalarea de noi capacități de echilibrare a sistemului. Către orizontul de timp 2050 sistemul electroenergetic din țară va avea nevoie de capacități de echilibrare a producției intermitente. Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare devin necesare în mixul de capacități de generare în toate scenariile de dezvoltare pe termen lungdupă anul 2030. Edificarea centralelor de tip CHE-AP, ca principala infrastructură de stocare a energiei la scară largă, reprezintă o măsură importantă de sporire a flexibilității sistemului electroenergetic. Astfel, studiul realizat demonstrează atractivitatea implementării proiectelor consacrate CHE-AP. Au fost cercetate mai multe posibile instalații și a fost efectuată o evaluare indicativă a fezabilității economice. Pentru a determina altitudinea versanților din apropierea râului, au fost utilizate posibilitățile software-ului „Google Earth”. Studiul demonstrează că pe teritoriul Republicii Moldova există posibilitatea construirii unui PSHPP, ca tehnologie aprobată comercial pentru stocarea electricității la scară largă. Construirea acestor tipuri de centrale este esențială în contextul creșterii capacităților variabile de surse regenerabile de energie, ceea ce necesită instalarea de noi capacități de echilibrare a sistemului.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject energy systems en_US
dc.subject renewable energy sources en_US
dc.subject electricity storage en_US
dc.subject hydro pumped storage power plants en_US
dc.subject sisteme energetice en_US
dc.subject energii regenerabile en_US
dc.subject energie electrică en_US
dc.subject centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompare en_US
dc.title Pumped-storage hydro power plants in Moldova: benefits for grid reliability and integration of variable renewables en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account