IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza nivelului de securitate a datelor portalului WEB CTICE

Show simple item record

dc.contributor.advisor ŞESTACOVA, Tatiana
dc.contributor.author BULAT, Natalia
dc.date.accessioned 2021-04-27T10:34:22Z
dc.date.available 2021-04-27T10:34:22Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation BULAT, Natalia. Analiza nivelului de securitate a datelor portalului WEB CTICE: tz. de master: Programul de studiu: Securitatea Informației în Sisteme şi Rețele de Comunicații. Cond. şt. ŞESTACOVA Tatiana. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2020. en_US
dc.identifier.uri http://81.180.74.21:8080/xmlui/handle/123456789/14498
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Teza de master abordează probleme legate de domeniul securității cibernetice, care include în sine un set de măsuri precum ar fi: politici, standarde și ghiduri de securitate, implementarea de soluții tehnice de protejare a infrastructurilor cibernetice. În lucrare au fost analizate și tipurile de atac cibernetic, structura unui arbore de atac cibernetic, securitatea aplicațiilor WEB și a datelor. Sa considerat necesar de a efectua un studiu a măsurilor de securitate a site-ului și datelor. Au fost analizate riscurile și supraviețuirea sistemului în pofida atacurilor sau a incidentelor parvenite la adresa sistemului informațional. en_US
dc.description.abstract The master's thesis deals with the researches in the field of cyber security, which includes a set of measures such as: policies, standards and security guides, implementation of technical solutions for cyber infrastructure protection. It is also analyzed the types of cyber attack, the structure of a cyber attack tree, the security of data and WEB applications. It was considered the necessity of carrying out a study of the site and data security measures. The risks and recovery after damages of the system were analyzed despite the attacks or incidents in the information system were analyzed. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject securitate cibernetică en_US
dc.subject aplicații web en_US
dc.subject WEB CTICE en_US
dc.subject cyber security en_US
dc.title Analiza nivelului de securitate a datelor portalului WEB CTICE en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account