IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Proiectarea rețelei de comunicații VPN Intranet în cadrul BC Energbanc SA

Show simple item record

dc.contributor.advisor ȚURCANU, Tatiana
dc.contributor.author MOGÂLDEA, Ion
dc.date.accessioned 2021-04-27T07:38:56Z
dc.date.available 2021-04-27T07:38:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation MOGÂLDEA, Ion. Proiectarea rețelei de comunicații VPN Intranet în cadrul BC Energbanc SA: tz. de master: Programul de studiu: Sisteme și Comunicații Electronice. Cond. şt. ȚURCANU Tatiana. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2020. en_US
dc.identifier.uri http://81.180.74.21:8080/xmlui/handle/123456789/14463
dc.description Fișierul atașat conține: Adnotare, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract În cadrul curentei teze a fost elaborat proiectarea unei rețele de comunicații VPN Intranet in cadru BC Energbank SA. Capitolul întîi prezintă informații referitoare la structura unei rețele de calculatoare ,arhitectura unui intranet și tehnologia client-server. În capitolul doi este realizată implementarea VPN-ului ,sunt reprezentate proprietățile conexiunii unei rețele virtuale private .La fel sunt prezentate și protocoalele de tunelare folosite pentru criptarea datelor. Pentru securitatea datelor și eficiența utilizarii unui VPN sigur ,sa optat pentru utilizarea softului Express VPN. en_US
dc.description.abstract Within the current thesis, the design of a VPN Intranet communications network was developed within the framework of BC Energbank SA. The first chapter presents information regarding the structure of a computer network, the architecture of an intranet and the client-server technology. In chapter two the implementation of the VPN is realized, the properties of the connection of a private virtual network are represented. The tunneling protocols used for data encryption are also presented. For the security of the data and the efficiency of using a secure VPN, the use of Express VPN software was chosen. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject rețele de comunicații en_US
dc.subject VPN Intranet en_US
dc.subject BC Energbanc SA en_US
dc.subject protocoale de tunelare en_US
dc.subject communications network en_US
dc.title Proiectarea rețelei de comunicații VPN Intranet în cadrul BC Energbanc SA en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account