Show simple item record

dc.contributor.author TRAVINSKAIA, Irina
dc.contributor.author CHIRIAC, Natalia
dc.date.accessioned 2020-09-11T07:22:04Z
dc.date.available 2020-09-11T07:22:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation TRAVINSKAIA, Irina, CHIRIAC, Natalia. The causes of exoneration from disciplinary liability. In: Journal of Social Sciences. 2020, Vol. 3(3), pp. 144-152. ISSN 2587-3490. eSSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3971991
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/9363
dc.description.abstract This article deals with one of the forms of legal liability specific for labour law - the disciplinary liability. Disciplinary liability can be hired only if all constitutive elements of misbehavior are met, the absence of any of them makes the misbehavior and as the consequent the disciplinary liability can not exist. However, there are situations, when the act seems to meet the features of disciplinary liability, but some specific circumstances existing at the time of its commission, lead to the conclusion that in reality, the behaviour of the author is not illegal, anticipating that they are not culpable and author must be exonerated from disciplinary liability. The article substantiates the relevance and significance of development of cases on exemption from disciplinary liability in the Republic of Moldova, by analysing some problems of the instruction and formulating solutions to adopt the provisions on exoneration from disciplinary liability, considering that labour law is intended to protect the labour rights of the weakest protected part of labour relations - the employee. en_US
dc.description.abstract Articolul reprezintă o cercetare a uneia dintre formele răspunderii juridice specifice legislației muncii - răspunderea disciplinară. Răspunderea disciplinară poate fi angajată numai dacă sunt întrunite toate elementele constitutive ale abaterii disciplinare, absenţa oricăreia dintre ele face ca abaterea şi pe cele de consecinţa răspunderea disciplinară să nu poată există. Există însă situații în care, deşi fapta pare să întrunească trăsăturile unei abateri disciplinare, anumite împrejurări specifice existente în momentul săvârşirii ei, duc la concluzia că în realitate, conduita autorului nu are caracter ilicit, anticipând că acesta nu este vinovat şi că se impune exonerarea de răspundere. În articol sunt fundamentate relevanța și semnificația dezvoltării cazurilor de exonerare a răspunderii disciplinare în R. Moldova, prin analiza unor probleme ale instituției și formularea soluțiilor în vederea adoptării prevederilor cu privire la exonerare de răspundere disciplinară, având în vedere faptul că legislația muncii este menită să protejeze pe deplin drepturile de muncă ale celei mai slab protejate părți ale relațiilor de muncă – salariatul. ro
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject discipline en_US
dc.subject disciplinary liability en_US
dc.subject labor law en_US
dc.subject Labor Code en_US
dc.subject disciplină en_US
dc.subject răspundere disciplinară en_US
dc.subject legislația muncii en_US
dc.subject Codul muncii en_US
dc.title The causes of exoneration from disciplinary liability en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account