IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

The role of informational marketing system to increase business environment competitiveness

Show simple item record

dc.contributor.author GRUNZU, Tatiana
dc.contributor.author CHIRIAC, Lilia
dc.contributor.author BEREGOI, Angela
dc.date.accessioned 2020-06-12T10:24:24Z
dc.date.available 2020-06-12T10:24:24Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation GRUNZU, Tatiana, CHIRIAC, Lilia, BEREGOI, Angela. The role of informational marketing system to increase business environment competitiveness. In: Journal of Social Sciences. 2019, Vol. 3(1), pp. 48-55. ISSN 2587-3490. eSSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.3724633
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8900
dc.description.abstract Big data refers to the vast quantity of data that is currently being generated and captured in a variety of formats and from several disparate sources. Big data is continuously changing the way organizations and people do business, discover insights and interact with one another, even increasing the competitiveness of the business environment. To obtain value from this data, companies need a cohesive set of solutions to capture, process, analyze information and discover new insights to further developing and increasing the associated Informational Marketing Systems. The increase of digital channels has created plenty of new challenges for marketers today, as consumers interact with organizations much differently than they did in previous years. This study aims to explore the role of technology and, more precisely big data as a part of the Informational Marketing System and how it contributes to customers' experience and businesses. This paper provides an indepth integrated view of big data relevant to opportunities and challenges that marketing encounters. Moreover, this research attempted to help understanding the current state of big data in terms of marketing development and its popularity in this area. Over and above, studies show that analysis is still in early stages in big data applications and practices to marketing, thus, making it necessary to promote more continuous efforts towards the business for big data to develop in the marketing domain. The results of the report showed the vast potential of big data in marketing and further study is required to fully understand and profit from this tool. We concluded that technology changes create an absolutely new type of marketing discipline. Furthermore, it opens new insights into the topic area by highlighting further future studies and research directions. en_US
dc.description.abstract Big data se referă la cantitatea mare de date care este generată și capturată în prezent într-o varietate de formate și din mai multe surse disparate. Big data schimbă în continuu modul în care organizaţiile și oamenii își desfășoară activitatea, descoperă perspective și interacţionează între ele, chiar crescând competitivitatea mediului de afaceri. Pentru a obţine valoare din aceste date, companiile au nevoie de un set coerent de soluţii pentru captarea, procesarea, analiza informaţiilor și descoperirea unor perspective noi pentru dezvoltarea ulterioară și creșterea sistemelor informaţionale de marketing asociate. Creșterea canalelor digitale a creat o mulţime de noi pentru specialiștii de marketing in prezent, deoarece consumatorii interacţionează cu organizaţiile mult diferit decât în anii precedenţi. Acest studiu își propune să exploreze rolul tehnologiei și, mai precis big data, ca parte a sistemului informaţional de marketing și modul în care contribuie la experienţa și afacerile clienţilor. Acest referat oferă o viziune profund integrată asupra big data relevantă pentru oportunităţile și provocările pe care le întâmpină marketingul. Mai mult, această cercetare a încercat să ajute la înţelegerea stării actuale a big data în ceea ce privește dezvoltarea marketingului și popularitatea acesteia în acest domeniu. Mai mult decât atât, studiile arată că analiza aplicaţiilor și practicile big data în marketing este încă în stadii incipiente, astfel, este necesar să se promoveze eforturi continue către afaceri pentru ca big data să se dezvolte în domeniul de marketing. Rezultatele raportului au arătat marele potenţial al big data în marketing și studii suplimentare sunt necesar pentru a înţelege pe deplin acest instrument și a profita de el. Am ajuns la concluzia că schimbările tehnologice creează un mod complet nou de disciplină de marketing. Mai mult, acesta deschide noi perspective asupra domeniului tematic prin evidenţierea unor studii viitoare și direcţii de cercetare viitoare. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject informational marketing systems en_US
dc.subject big data en_US
dc.subject marketing en_US
dc.subject business environment en_US
dc.subject customers en_US
dc.subject information en_US
dc.subject media en_US
dc.title The role of informational marketing system to increase business environment competitiveness en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account