Show simple item record

dc.contributor.author CHIRIAC, Lilia
dc.date.accessioned 2020-06-12T10:14:00Z
dc.date.available 2020-06-12T10:14:00Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation CHIRIAC, Lilia. Marketing approach aimed at valorizing rural area. In: Journal of Social Sciences. 2019, Vol. 3(1), pp. 40-47. ISSN 2587-3490. eSSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri https://doi.org/10.5281/zenodo.3724631
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/8899
dc.description.abstract The development of marketing programs for the rural area, the creation of the organizational structures for their realization, the elaboration of the methodology to apply rural marketing and identify marketing tools would favor the development of rural localities. Thus, the concept of rural marketing offers the theoretical and methodological support to carry out these activities, which will therefore contribute to attract investment, human, financial resources in rural localities. The influence of rural marketing on the external environment (economic, social, cultural, environment) puts its mark on the general level of economic development of rural localities and favors local sustainable development. The knowledge of external environment factors, action mode and their evolution is useful in the elaboration of rural locality development strategy. The marketing approach forms a modern thinking way of local public authorities at the level of rural localities, a new philosophy of the entrepreneurial activity, including the investment one, based on the tendency to satisfy the needs of all the actors from the rural area. A permanent, planned and long-term concern regarding the marketing approach to manage rural localities will contribute to create and strengthen the image, increase the competitiveness and investment attractiveness of the rural localities, develop and implement the strategic plan for the development of the locality, as well as increase the interest towards the investors regarding the concentrated resources in the rural locality. The achievement of objectives set implies a set of practical actions, which allow to adapt to the demands and requirements of the market, in order to maximize the efficiency of the available resources. The marketing approach to valorize the rural area will favor the knowledge of rural communities market situation, the adaptation of the production manufactured in the rural territory to the market requirements, the formation of a favorable investment climate, the promotion of available resources use with maximum benefit and taking into account the interests of the population. en_US
dc.description.abstract Dezvoltarea programelor de marketing pentru zona rurală, crearea structurilor organizaţionale pentru realizarea lor, elaborarea metodologiei de aplicare și identificarea instrumentelor de marketing ar favoriza dezvoltarea localităţilor rurale. Astfel, conceptul de marketing rural oferă sprijinul teoretic și metodologic pentru desfășurarea acestor activităţi, ceea ce va contribui la atragerea de investiţii, resurse umane și financiare în localităţile rurale. Influenţa marketingului rural asupra mediului extern (economic, social, cultural, de mediu) își pune amprenta asupra nivelului general de dezvoltare economică a localităţilor rurale și favorizează dezvoltarea durabilă locală. Cunoașterea factorilor mediului extern, a modului de acţiune și a evoluţiei acestora este utilă în elaborarea strategiei de dezvoltare a localităţii rurale. Abordarea de marketing constituie un mod modern de a gândi pentru autorităţile publice rurale, o nouă filozofie a activităţii antreprenoriale, inclusiv cea de investiţii, bazată pe tendinţa de a satisface nevoile tuturor actorilor din mediul rural. O preocupare permanentă, planificată și pe termen lung în ceea ce privește abordarea de marketing în gestionarea localităţilor rurale va contribui la crearea și consolidarea imaginii, la creșterea competitivităţii și a atractivităţii pentru investiţii în localităţile rurale, la elaborarea și implementarea planului strategic pentru dezvoltarea localităţii, precum și creșterea interesului investitorilor faţă de resursele concentrate din localitatea rurală. Atingerea obiectivelor stabilite implică un set de acţiuni practice, care permit adaptarea la cerinţele pieţei, pentru a maximiza eficienţa resurselor disponibile. Abordarea de marketing pentru valorificarea zonei rurale va favoriza cunoașterea de către comunităţile rurale a situaţiei de piaţă, adaptarea producţiei fabricate pe teritoriul rural la cerinţele pieţei, formarea unui climat investiţional favorabil, promovarea utilizării resurselor disponibile cu beneficiu maxim și ţinând cont de interesele populaţiei. ro
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject rural marketing en_US
dc.subject price policy en_US
dc.subject marketing en_US
dc.subject sustainable development en_US
dc.subject zone rurale en_US
dc.subject localităţi rurale en_US
dc.subject marketing rural en_US
dc.subject preţuri en_US
dc.subject dezvoltare durabilă en_US
dc.title Marketing approach aimed at valorizing rural area en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account