Nr. 3

 

CONTENT

Author

Title

Page

MUNTEANU R.

Şcoala este un lucru etern

11

GRAUR A.

Consideraţii asupra procesului de clasificare a universităţilor din România: cum nu trebuie făcută o clasificare

19

MUSTEAŢĂ-GHERCIU L.
POPOV V.
COLUN C.

Relaţia între parametrii operaţiilor tehnologice şi calitatea berii

23

EVDOCHIMOV R.

Algoritmizarea şi programarea algoritmului distribuit balansat de control al puterii în standardele CDMA

27

MELEŞCO S.
TATAROV P.

Metoda potenţiometrică de determinare a gradului de esterificare a pectinei

30

TRIFAN N.

Sistem tehnologic de generare a danturilor roţilor angrenajelor precesionale prin deformare plastică cu sculă precesională

33

FRĂSÎNEANU P.

Energetica Republicii Moldova – forme de manifestare şi abordări în economia naţională

37

SIMINIUC R.

Influenţa tratării hidrotermice asupra conţinutului de substanţe tanante în boabele şi crupele de soriz

43

GOROBIEVSCHI S.

Evaluarea bunăstării şi diferenţei sociale a populaţiei Republicii Moldova (Partea II)

45

DELIU A.

Abordări teoretice de esenţă a costului de producţie şi funcţiile lui

51

CRUCERESCU C.

Metodologia elaborării şi utilizarea modelului du pont în scopul diagnosticării eficienţei afacerii

56

BULGARU V.

Influenţa raportului amiloză / amilopectină asupra proprietăţilor funcţionale ale amidonului

62

MAZILU G.

Fondurile structurale – însemnătatea şi necesitatea lor în contextul integrării europene

65

OLEINIUC M.

Diagnosticarea strategică a mediului extern de afaceri în ramura panificaţiei din Republica Moldova

69

PLATON L.

Importanţa culorii în designul interior

73

GHEORGHIŢĂ M.
STRATILA A.

Sistemul eficient de premiere – generator al creşterii performanţelor întreprinderilor de construcţii

77

MAZILU G.

Proiectele de investiţii – sursă de decizii în creşterea şi raţionalizarea activităţii economice

83

BARBAROŞ N.

Principii de abordare metodologică a cursului de limbă germană de specialitate

86

DULGHERU V.

Politici cu impact asupra implementării convenţiei-cadru a ONU cu privire la schimbarea climei (CONUSC) în Republica Moldova

91

DULGHERU V.

Metode psihologice de activare a gândirii: Algoritmul Altşuler de rezolvare a problemelor creative (ARIZ) (Partea I)

96

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

98

Recent Submissions