Nr. 1

 

CONTENT

Author

Title

Page

RUSU I.
MITOŞERIU O.
COLESNIC I.

Procesele de coroziune a armăturilor betonului în medii gazoase

11

CIRNU C.
BALAN G.
DUMITRAS P.

Decantorul sonic pentru tratarea apei brute în vederea potabilizării

14

TODIRAŞ V.
ONOFRAŞ L.

MOHOVA T.
VATAMANU Gh.

Eficacitatea bacteriilor de rizosferă asupra productivităţii soiei în condiţii de producere

20

DICUSARĂ I.

Sistem tehnologic de generare a danturilor cu profil convex-concav prin electroeroziune cu mişcare sferospaţială a sculei-electrod masiv

23

SCLIFOS A.
ARHIP V.

Optimizarea proceselor de macerare a unor pomuşoare îngheţate

27

GALAŢCHI A.

„Economia de energie” – obiectiv major in proiectarea si exploatarea construcţiilor

29

PURICE G.
ŞIŞCOVSCHI G.

Proprietăţile tehnologice ale făinii de soriz

32

COZNIUC O.

Aspecte de modelare a sistemului informatic orar electronic al activităţilor didactice

35

GOROBIEVSCHI S.

Evaluarea bunăstării şi diferenţei sociale a populaţiei Republicii Moldova (Partea I)

40

ROTARI E.

Retrospectiva cercetărilor dezvoltării aptitudinilor creative a viitorilor profesori de educaţie tehnologică

46

DUŢĂ S.

Orientarea inovaţiilor în dezvoltarea tehnologiilor regeneratoare de energie în mediul de afaceri

50

GRIBINCEA T.

Definirea managementului carierei profesionale

53

GROSSU A.

Management de proiect în Republica Moldova: elaborare de soluţii anticriză

57

CODREANU С.

Criteriile de calitate ale balasturilor electronice destinate funcţionării lămpilor luminiscente tubulare

61

STRATILA A.

Analiza potenţialului resurselor umane a întreprinderilor de construcţii din RM

65

GHEORGHIŢĂ A.
GHEORGHIŢĂ E.

GUŢULEAC L.

MELINTE V.
YULDASHEV S.

Iradierea excitonică în semiconductoarele semimagnetice Hg1-x-yCdxMnyTe la temperaturi joase

71

DARII T.

Sursele problemelor ale managementului vinăriei ca destinaţiei turistice şi conceptul de soluţii bazat pe standarde internaţionale

77

CREŢU I.

Noua paradigmă de dezvoltare economică a Republicii Moldova – obiectiv major în politica economică a statului

83

LÎSÎI A.

Măsuri de perfecţionare a managementului surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe din Republica Moldova

86

BARBAROŞ N.

Tehnici de însuşire a lexicului din limba germană prin intermediul

90

LOZOVANU E.

Reactualizarea funcţiilor filosofiei în noile condiţii ale civilizaţiei contemporane

93

DULGHERU V.

Metode psihologice de activare a gândirii: brainstorming-ul (metoda Osborn)

97

MANOLEA Gh.

Personalităţi de pe meridianele universului ştiinţific

98

Recent Submissions

View more