IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Instruirea continuă - o trăsătură existenţială definitorie pentru bibliotecari în societatea cunoaşterii

Show simple item record

dc.contributor.author NASTAS, Valentina
dc.date.accessioned 2019-12-17T14:35:03Z
dc.date.available 2019-12-17T14:35:03Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation NASTAS, Valentina. Instruirea continuă - o trăsătură existenţială definitorie pentru bibliotecari în societatea cunoaşterii. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15-17 octombrie, 2012. Chişinău, 2013, vol. 2, pp. 519-522. ISBN 978-9975-45-249-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7629
dc.description.abstract Actualmente, nevoia de schimbare şi inovare se resimte atât la nivel mondial, cât şi la nivel naţional. Această necesitate de schimbare s-a accelerat ca urmare a dezvoltării domeniului Tehnologia Informaţiei şi Comunicării. Toate organizaţiile sunt sisteme în schimbare, iar autoreglarea lor se face prin management. În biblioteci, implementarea managementului calităţii totale impune crearea unor noi structuri şi a unor procese de interacţiune a personalului care să reflecte realităţile unei lumi aflate în continuă schimbare. Dezvoltarea unei culturi ce promovează schimbarea necesită deseori un nou mod de gândire. Pentru dezvoltarea stabilă, bibliotecile au nevoie de cadre calificate şi instruite în domeniul informării. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject managementul calităţii en_US
dc.subject managementul informaţiei en_US
dc.subject educaţie continuă en_US
dc.subject competenţe digitale en_US
dc.title Instruirea continuă - o trăsătură existenţială definitorie pentru bibliotecari în societatea cunoaşterii en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account