IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Abordarea factorului de gender în managementul personalului de bibliotecă: cazul Bibliotecii U.T.M.

Show simple item record

dc.contributor.author GHENGHEA, Georgeta
dc.contributor.author ZAVTUR, Natalia
dc.date.accessioned 2019-12-17T14:29:09Z
dc.date.available 2019-12-17T14:29:09Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation GHENGHEA, Georgeta, ZAVTUR, Natalia. Abordarea factorului de gender în managementul personalului de bibliotecă: cazul Bibliotecii U.T.M. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15-17 octombrie, 2012. Chişinău, 2013, vol. 2, pp. 515-518. ISBN 978-9975-45-249-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7628
dc.description.abstract Comunicarea reflectă opiniile angajaţilor bibliotecii cu privire la factorul de gender vizavi de confortul/disconfortul practicării unei profesii feminine. Este atinsă problema feministă. Se atrage atenţie asupra nivelului implicării bibliotecarilor în muncă, exercitării funcţiei lor sociale. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject gender en_US
dc.subject personalul bibliotecii en_US
dc.subject Biblioteca UTM en_US
dc.subject managementul schimbării en_US
dc.title Abordarea factorului de gender în managementul personalului de bibliotecă: cazul Bibliotecii U.T.M. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account