IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Accesul liber la raft în raport cu formarea culturii informaţiei utilizatorilor: reflecţii şi viziuni de viitor

Show simple item record

dc.contributor.author EFROS, Maria
dc.contributor.author FILIOGLO, Tamara
dc.contributor.author ŞCHIOPU, Viorica
dc.date.accessioned 2019-12-17T12:42:52Z
dc.date.available 2019-12-17T12:42:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation EFROS, Maria, FILIOGLO, Tamara, ŞCHIOPU, Viorica. Accesul liber la raft în raport cu formarea culturii informaţiei utilizatorilor: reflecţii şi viziuni de viitor. In: Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 15-17 octombrie, 2012. Chişinău, 2013, vol. 2, pp. 498-500. ISBN 978-9975-45-249-6. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-249-6
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7624
dc.description.abstract Reieşind din cerinţele sporite ale utilizatorilor, care impun bibliotecii noi forme de servire, în comunicarea dată este prezentată concepţia unei săli de lectură moderne cu acces liber la raft vizavi de: formele şi metodele de servire, aspectul fizic al sălii, organizarea colecţiilor, cât şi avantajele şi dezavantajele unei asemenea modalităţi de acces la resursele documentare ale bibliotecii. Anexa reflectă un experiment, efectuat în sala de lectură pentru a determina orientarea utilizatorului în labirintul de informaţie, expus în acces liber la raft. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject acces liber la raft en_US
dc.subject colecţii de carte en_US
dc.subject cataloage de bibliotecă en_US
dc.subject cultura informaţiei en_US
dc.subject săliă de lectură en_US
dc.title Accesul liber la raft în raport cu formarea culturii informaţiei utilizatorilor: reflecţii şi viziuni de viitor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account