Show simple item record

dc.contributor.author CHIRIAC, Natalia
dc.contributor.author UNGUREANU, Cristina
dc.date.accessioned 2019-12-17T12:18:17Z
dc.date.available 2019-12-17T12:18:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CHIRIAC, Natalia, UNGUREANU, Cristina. Work regulations for people under the age of 18. In: Journal of Social Sciences. 2019, vol. 2(3), pp. 107-118. ISSN 2587-3490. eiSSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.issn 2587-3490
dc.identifier.issn 2587-3504
dc.identifier.uri https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3550663
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7623
dc.description.abstract The article deals with the topic of work regulations for people under the age of 18 - a vulnerable category of workers that requires a special protection regime. The International Labor Organization and the European Union have adopted a number of rules - conventions, recommendations, directives, being aimed at protecting young people at work. As a consequence, in order to harmonize internal legislation to the international one, the local legislator has adopted a number of regulations. The subject is being investigating from the theoretical perspective, the legal protection regulations for young people at work in order to discover new ideas and to propose new approaches that will prove to be useful and necessary in practice. At the same time it was highlighted the impact of the theoretical and practical aspects on the evolution of the domestic legal system legislative framework and its relation to the European Union. en_US
dc.description.abstract Prezentul studiu este dedicat cercetării unei teme foarte actuale şi importante, având în vedere că persoanele în vârstă de până la 18 ani reprezintă o categorie vulnerabilă de lucrători care necesită un regim special de protecţie. Organizaţia Internaţională a Muncii (în continuare – O.I.M.) şi Uniunea Europeană au adoptat o serie de norme - convenţii, recomandări, directive - care vizează protecţia tinerilor la locul de muncă. Drept consecinţă, în scopul armonizării legislației interne la cea internațională, legiuitorul autohton a adoptat o serie de reglementări în acelaşi sens. În prezenta lucrare, s-a urmărit, în special, cercetarea temei din perspectiva teoretică a reglementării protecţiei juridice a tinerilor la locul de muncă, cu obiectivul declarat de a descoperi noi idei şi de a propune noi abordări ce se vor dovedi utile şi necesare în practică. Totodată, s-a urmărit evidenţierea impactului aspectelor teoretice şi practice asupra evoluţiei cadrului legislativ din sistemul juridic autohton în materie, în raport cu evoluţia acestuia la nivelul Uniunii Europene. ro
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject children en_US
dc.subject young people en_US
dc.subject minors en_US
dc.subject employees en_US
dc.subject employers en_US
dc.subject copii en_US
dc.subject tineri en_US
dc.subject minori en_US
dc.subject salariaţi en_US
dc.subject angajatori en_US
dc.title Work regulations for people under the age of 18 en_US
dc.title.alternative Reglementarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 ani en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account